کودتای ۲۸ مرداد

تهران سال ۱۳۳۲... درگیری... حضور چماق داران... خون ریزی... ارعاب... همه چیز تغییر کرد... تا دیروز اوضاع به نحو دیگری بود... شعبان بی مخ... 
مرداد تاریخی... کودتا
***
مدینه سال یازدهم هجری...بحث فراموشی نبود. ضعف حافظه و یا آلزایمر هم نبود. تهدید بود. زورگویی بود. کودتا بود. قوم بنی اسلم که در جامعه ی آن روز بی تمدن شناخته می‌شد، در شهر وارد شدند. کسی از بازوان قدرتمند آن ها نمی‌توانست فرار کند. کافی بود به آن ها می‌گفتی فلانی با ابوبکر بیعت نکرده است. آن قدر نوازشش می‌کردند که مجبور شود غدیر را فراموش کند و با خلیفه ی جدید بیعت کند.

این بود دلیل دوم فراموشی غدیر

دلیل اول(کلیک)
 فطرت