کوتاه و گویا(۱)

اگر گفتیم "فقط خدا" و منظور این بود که غیر خدا را ملاک ارزش،اندیشه و رفتار خود قرار ندهیم و هر آن چه خدا امر می‌کند بپذیریم،بسیار پسندیده است.اما اگر گفتیم"فقط خدا" ودر متن این پیام به دنبال تعیین تکلیف برای خدا – آن طور که ما دوست داریم - باشیم،دقیقا ضد خدا عمل کرده ایم،صراط مستقیم را گم کرده و برای عاقبت کارمان جهنم را رقم زده ایم. 
خدا در قرآن بسیار و بسیار مخاطب خویش - یعنی انسان - را به غیر خودش خوانده است.مثلا فرموده:"اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولوالامر منکم"یعنی خدا و رسول و اولوالامر را اطاعت کنید. 
کسانی که می‌گویند"فقط خدا"و به واقع می‌خواهند فقط اطاعت امر خدا را کنند،باید بدانند که مسیر اطاعت در باورداشت و عمل به فرمان الاهی است،ولو آن که دعوت خدا به اطاعت از غیر خودش باشد.

 فقط خدا