کتاب کشتی پهلو گرفته


مولف: سیدمهدی شجاعی
ناشر: انتشارات مدرسه
مترجم:
نوبت چاپ: بیست و سوم ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۶۰
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران خ سپهبدقرنی پل کریم خان زند کوچه شهید حقیقت طلب شماره ۳۶ تلفن ۹-۸۸۸۰۰۳۲۴

 

/......اینها دردهایی است که نویسنده را -اگر احساس داشته باشد-خاکستر میکند و قلم را - اگر به تعداد درختان عالم باشد - میسوزاند و دفتری به پهنای گیتی ر