کشتی پهلو گرفته

مولف: سیدمهدی شجاعی
ناشر: انتشارات مدرسه
مترجم:
نوبت چاپ: بیست و سوم 1383
تعداد صفحات: 160
قیمت: 7200 ریال
مشخصات ناشر: تهران خ سپهبدقرنی پل کریم خان زند کوچه شهید حقیقت طلب شماره 36 تلفن 9-88800324


...... اینها دردهایی است که نویسنده را -اگر احساس داشته باشد-خاکستر میکند و قلم را - اگر به تعداد درختان عالم باشد - میسوزاند و دفتری به پهنای گیتی ر