در فرازی از دعای شریف ندبه آمده است:...کجایند خورشیدهای‏ تابانکجایند ماههای نورافشانکجایند ستارگان فروزانکجایند پرچم‌های دینو پایه‌‏های دانشکجاست‏ آن باقیمانده خدا که از عترت هدایتگر خالی نشود کجاست آن مهیّا گشته برای ریشه‏ کن کردن ستمکاران.کجاست آن‏که برای‏ راست نمودن انحراف و کجی به انتظار اویندکجاست آن امید شده برای از بین بردن ستم و دشمنیکجاست آن ذخیره برای تجدید فریضه‏ ها و سنّتها کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن دین و شریعت.

کجاست آن آرزو شده برای زنده‏ کردن قرآن و حدود آن کجاست احیاگر نشانه‌های دین و اهل دینکجاست درهم شکننده شوکت متجاوزان کجاست ویران‏ کننده‏ بناهای شرک و دوروییکجاست نابودکننده اهل فسق و عصیان و طغیانکجاست دروکننده شاخه‏‌های‏ گمراهی و شکاف‏ اندازی

کجاست محوکننده آثار انحراف و هواهای نفسانی کجاست قطع ‏کننده دامهای دروغ و بهتان کجاست نابودکننده سرکشان و سرپیچی‏ کنندگان کجاست ریشه‏ کن‏ کننده اهل لجاجت و گمراهی و بی‏ دینی.

کجاست عزّت‏ بخش دوستان و خوار کننده دشمنان کجاست گردآورنده سخن بر پایه تقوا کجاست در راه خدا که از آن آمده شود کجاست جلوه خداکه دوستان به سویش روی آورند.
کجاست آن وسیله پیوند بین‏ زمین و آسمان کجاست صاحب روز پیروزی و گسترنده پرچم هدایتکجاست گردآورنده پراکندگی‏ صلاح و رضا.....

متن حدیث: 

أَیْنَ الْخِیَرَةُ بَعْدَ الْخِیَرَةِ أَیْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ أَیْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِیرَةُ أَیْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ أَیْنَ أَعْلامُ الدِّینِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ أَیْنَ بَقِیَّةُ اللَّهِ الَّتِی لا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِیَةِ أَیْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ أَیْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ أَیْنَ الْمُرْتَجَی لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ أَیْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْدِیدِ الْفَرَایِضِ وَ السُّنَنِ أَیْنَ الْمُتَخَیَّرُ [الْمُتَّخَذُ] لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِیعَةِ أَیْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْیَاءِ الْکِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَیْنَ مُحْیِی مَعَالِمِ الدِّینِ وَ أَهْلِهِ أَیْنَ قَاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِینَ أَیْنَ هَادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ أَیْنَ مُبِیدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْیَانِ وَ الطُّغْیَانِ أَیْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَیِّ وَ الشِّقَاقِ [النِّفَاقِ‏]

أَیْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّیْغِ وَ الْأَهْوَاءِ أَیْنَ قَاطِعُ حَبَایِلِ الْکِذْبِ [الْکَذِبِ‏] وَ الافْتِرَاءِ أَیْنَ مُبِیدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ أَیْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِیلِ وَ الْإِلْحَادِ أَیْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِیَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَیْنَ جَامِعُ الْکَلِمَةِ [الْکَلِمِ‏] عَلَی التَّقْوَی أَیْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَی أَیْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ یَتَوَجَّهُ الْأَوْلِیَاءُ أَیْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَیْنَ صَاحِبُ یَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَایَةِ الْهُدَی أَیْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرِّضَا...

«اقبال الاعمال (سیدبن طاووس) ص ۲۹۹-۲۹۵»
 شیعه نیوز