کتمان حقایق


به دلیل کتمان حوادث تلخ هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها وپاکسازی صفحات تاریخ،ماجرای سقط حضرت محسن را باید از لابلای مدارک، استخراج نمود.مورخین دستگاه خلا فت با دوشیوه به تحریفماجرای سقط حضرت محسن پرداخته اند:
۱-انکار سقط:
با ادعای اینکه حضرت در طفولیت (۱)یا دردوره نوزادی (۲)؛فوت کرده اند
۲-کتمان حوادث سقط :
دراین روش مسئله سقط ؛ ذکر شده ولی از علت آن چیزی مطرح نشده است:ابن صباغ مالکی می‌نویسد"وی بچه ای سقط شده بود"(۳)
وصفوری شافعی از استیعاب ابن عبد البر،"سقط شدن"را نقل می‌کند (۴) 
درحالیکه متاسفانه در چاپ فعلی استیعاب از آن نشانی یافت نمی‌شود!
بالاخره علیرغم تمام کتمانها،مدارکی، در باره علت سقط،یافت میشود:
مسعودی می‌نویسد"وضغطوا سیده النساء بالباب حتی اسقطت محسنا"(۵)
یعنی"سرور بانوان راچنان پشت درکوبیدند که محسن را سقط نمود."
ونیز ابن ابی دارم که محدث وحافظ کوفه بوده وبسیاری از بزرگان اهل تسنن،اورا ستوده اند (۶)در حضورش اینگونه خواندند:
"ان عمررفس فاطمه حتی اسقطت بمحسن"یعنی عمر آنچنان با لگد به فاطمه زد که محسن را سقط کرد(۷) 
البته این جمله را از ابن ابی دارم نقل کرده اند که به دلیل ذکر مطاعن خلفاء،اورا تضعیف وردکنند ولی به طور ضمنی کلام اوثابت شده است.
بالاخره بهترین اعترافات راابراهیم سیار نظام نموده است. وی که به اعتراف ابن حزم اندلسی،"بزرگ معتزله، که مرتبه اش درکلام والا،در علم چیره دست ودر معرفت استوار بود"وخطیب بغدادی در باره اش می‌گوید،"اویکی از یکه تازان اندیشه وکلام در مذهب معتزله بود"(۸)
شهرستانی از قول نظام می‌گوید:
"ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها"(۹)
یعنی عمر در روزبیعت چنان ضربه ای بر شکم فاطمه کوبید که وی جنینش رااز شکم فرو انداخت.
نظام کسی است که خود؛ شیعیان را به دلیل بدگویی از صحابه به شدت مورد انکار قرار می‌دهد ولذا به اونمی توان اتهام شیعه گری زد.(۱۰)

(۱)تاریخ الامم والملوک طبری ج۵ص۱۵۳والکامل فی التاریخ ابن اثیر ج۳ص۲۹۷
(۲)نزل الابرار بدخشانی ص۱۳۴
(۳)الفصول المهمه ص ۱۲۶
(۴)المحاسن المجتمعه ص۱۶۴
(۵)اثبات الوصیه ص۱۴۳
(۶)شذرات الذهب ج۳ص۱۱وسیر اعلام النبلاءج۱۴ص۳۰۹
(۷)میزان الاعتدال ابن حجر عسقلانی ج۱ص۱۳۹
(۸)طوق الحمامه ص۱۳۷وتاریخ بغداد ج۶ص۹۶
(۹)الملل والنحل ج۱ص۵۷البته شهرستانی متعصب با نقل این جمله درصدد تضعیف نظام است ولی درعین حال ثابت می‌کند که یکه تاز اندیشه وکلام در معتزله این سخن را گفته است.
(۱۰)شرح حدیدی ج۲۰ص۲۱


تلخیص وتصرف از مقاله کتمان حقایق آقای علی لباف