کتمان حقایق


به دلیل کتمان حوادث تلخ هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها وپاکسازی صفحات تاریخ،ماجرای سقط حضرت محسن را باید از لابلای مدارک، استخراج نمود.مورخین دستگاه خلا فت با دوشیوه به تحریفماجرای سقط حضرت محسن پرداخته اند:
1-انکار سقط:
با ادعای اینکه حضرت در طفولیت (1)یا دردوره نوزادی (2)؛فوت کرده اند
2-کتمان حوادث سقط :
دراین روش مسیله سقط ؛ ذکر شده ولی از علت آن چیزی مطرح نشده است:ابن صباغ مالکی می نویسد"وی بچه ای سقط شده بود"(3)
وصفوری شافعی از استیعاب ابن عبد البر،"سقط شدن"را نقل می کند (4)
درحالیکه متاسفانه در چاپ فعلی استیعاب از آن نشانی یافت نمی شود!
بالاخره علیرغم تمام کتمانها،مدارکی، در باره علت سقط،یافت میشود:
مسعودی می نویسد"وضغطوا سیده النساء بالباب حتی اسقطت محسنا"(5)
یعنی"سرور بانوان راچنان پشت درکوبیدند که محسن را سقط نمود."
ونیز ابن ابی دارم که محدث وحافظ کوفه بوده وبسیاری از بزرگان اهل تسنن،اورا ستوده اند (6)در حضورش اینگونه خواندند:
"ان عمررفس فاطمه حتی اسقطت بمحسن"یعنی عمر آنچنان با لگد به فاطمه زد که محسن را سقط کرد(7)
البته این جمله را از ابن ابی دارم نقل کرده اند که به دلیل ذکر مطاعن خلفاء،اورا تضعیف وردکنند ولی به طور ضمنی کلام اوثابت شده است.
بالاخره بهترین اعترافات راابراهیم سیار نظام نموده است. وی که به اعتراف ابن حزم اندلسی،"بزرگ معتزله، که مرتبه اش درکلام والا،در علم چیره دست ودر معرفت استوار بود"وخطیب بغدادی در باره اش می گوید،"اویکی از یکه تازان اندیشه وکلام در مذهب معتزله بود"(8)
شهرستانی از قول نظام می گوید:
"ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها"(9)
یعنی عمر در روزبیعت چنان ضربه ای بر شکم فاطمه کوبید که وی جنینش رااز شکم فرو انداخت.
نظام کسی است که خود؛ شیعیان را به دلیل بدگویی از صحابه به شدت مورد انکار قرار می دهد ولذا به اونمی توان اتهام شیعه گری زد.(10)

(1)تاریخ الامم والملوک طبری ج5ص153والکامل فی التاریخ ابن اثیر ج3ص297
(2)نزل الابرار بدخشانی ص134
(3)الفصول المهمه ص 126
(4)المحاسن المجتمعه ص164
(5)اثبات الوصیه ص143
(6)شذرات الذهب ج3ص11وسیر اعلام النبلاءج14ص309
(7)میزان الاعتدال ابن حجر عسقلانی ج1ص139
(8)طوق الحمامه ص137وتاریخ بغداد ج6ص96
(9)الملل والنحل ج1ص57البته شهرستانی متعصب با نقل این جمله درصدد تضعیف نظام است ولی درعین حال ثابت می کند که یکه تاز اندیشه وکلام در معتزله این سخن را گفته است.
(10)شرح حدیدی ج20ص21


تلخیص وتصرف از مقاله کتمان حقایق آقای علی لباف