کتاب نامه امام صادق به شیعیان

نویسنده: محمدباقر انصاری

ناشر: انتشارات دلیل ما

قیمت: ۰ ریال

 

کتاب نامه امام صادق به شیعیان گردآوری‌شده توسط محمدباقر انصاری است و انتشارات دلیل ما آن را منتشر کرده است. این کتاب، دستورالعمل اعتقادی - اخلاقی شیعه است. برای آشنایی بیشتر با این نامه، کلیک کنید.

 

 

/+