کتاب مظلومی گم شده در سقیفه

مولف: علی لباف
ناشر: انتشارات منیر
تعداد مجلدات: ۵
نوبت چاپ: اول۱۳۸۲
مشخصات ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، خ مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، ساختمان پزشکان، واحد ۹، تلفن: ۰۲۱۷۷۵۲۱۸۳۶