کتاب عقل (دفتر سوم نشانه ها و حجاب های عقل)


مولف: امیر مسعود جهان بین (تحریر درس گفتارهای دکتر سید محمد بنی هاشمی)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۲۴۴
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خیابان شریعتی، روبروی ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، شماره ۶۲ تلفن ۷۷۵۰۴۶۸۳



نشانه های عقل(ترس از کفر، بخشش زیادی مال، کوتاهی سخن، بهره از دنیا در حد قوت و سیری ناپذیری از علم)و حجابهای آن(هوی،غضب،طمع، آرزو، کبر و عجب، همنشینی