کتاب عقل(دفتر سوم نشانه ها و حجاب های عقل)

مولف: امیر مسعود جهان بین (تحریر درس گفتارهای دکتر سید محمد بنی هاشمی)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 244
قیمت: 20000 ریال
مشخصات ناشر: خیابان شریعتی، روبروی ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، شماره 62 تلفن 77504683


نشانه های عقل(ترس از کفر، بخشش زیادی مال، کوتاهی سخن، بهره از دنیا در حد قوت و سیری ناپذیری از علم)و حجابهای آن(هوی،غضب،طمع، آرزو، کبر و عجب، همنشینی