کتاب عقل(دفتر دوم عقل و فکر و دین)


مولف: امیر مسعود جهان بین (تحریر درس گفتارهای دکتر سید محمد بنی هاشمی)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۲۵۰
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خیابان شریعتی، روبروی ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، شماره ۶۲ تلفن ۷۷۵۰۴۶۸۳در دفتر دوم از این مجموعه رابطه عقل با مقوله دین و بررسی این سوال که با وجود عقل، نیاز به دین و حجیت آن چگونه خواهد بود مطرح گردیده است.از دیگر سو م