کتاب عقل(دفتر دوم عقل و فکر و دین)

مولف: امیر مسعود جهان بین (تحریر درس گفتارهای دکتر سید محمد بنی هاشمی)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 250
قیمت: 20000 ریال
مشخصات ناشر: خیابان شریعتی، روبروی ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، شماره 62 تلفن 77504683


در دفتر دوم از این مجموعه رابطه عقل با مقوله دین و بررسی این سوال که با وجود عقل، نیاز به دین و حجیت آن چگونه خواهد بود مطرح گردیده است. از دیگر سو م