کتاب عقل(دفتر اول شناخت علم و عقل)

مولف: امیر مسعود جهان بین (تحریر درس گفتارهای دکتر سید محمد بنی هاشمی)
ناشر: انتشارات نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 300
قیمت: 24000 ریال
مشخصات ناشر: خیابان شریعتی، روبروی ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، شماره 62 تلفن 77504683


این کتاب جلد اول یک مجموعه سه جلدی است که عنوان این جلد شناخت علم و عقل میباشد. نویسنده در ابتدا تاملی در واژه های علم، عالم و عقل داشته است و سپس