کتاب"اندیشه سیاسی شیعه و سنی (پیشینه و نتایج)"

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجد جامعی 
مترجم: عباس الاسدی فهرست 

مطالب مهم:
۱. حرکتهای دینی در عصر حاضر
۲. مبانی اندیشه سیاسی تشیع و تسنن 
۳. رهبری دینی
۴. ورود جوانان به صحنه
۵. به سوی اصول گرایی
۶. اسلام، مسیحیت و مدنیت جدید
۷. بحران بزرگ 
۸. منبع مشکلات
۹. بالا بردن جایگاه صحابه 
۱۰. تحول در فهم دین
۱۱. منتقدان دیگر
۱۲. جایگاه خلافت
۱۳. حکومت و حاکم
۱۴. رویکرد شیعی
۱۵. سلطه و عدالت
۱۶. مسؤولیت‌های حکومت
۱۷. حفظ نظام
۱۸.موضع شیعه
۱۹. فشارها و ضرورت‌های جدید
۲۰. اندیشه حکومت اسلامی

تذکر: این کتاب به زبان عربی منتشر شده است.سایت اخبار شیعیان