کتاب"اندیشه سیاسی شیعه و سنی (پیشینه و نتایج)"

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجد جامعی
مترجم: عباس الاسدی فهرست

مطالب مهم:
1. حرکتهای دینی در عصر حاضر
2. مبانی اندیشه سیاسی تشیع و تسنن
3. رهبری دینی
4. ورود جوانان به صحنه
5. به سوی اصول گرایی
6. اسلام، مسیحیت و مدنیت جدید
7. بحران بزرگ
8. منبع مشکلات
9. بالا بردن جایگاه صحابه
10. تحول در فهم دین
11. منتقدان دیگر
12. جایگاه خلافت
13. حکومت و حاکم
14. رویکرد شیعی
15. سلطه و عدالت
16. مسؤولیت های حکومت
17. حفظ نظام
18.موضع شیعه
19. فشارها و ضرورت های جدید
20. اندیشه حکومت اسلامی

تذکر: این کتاب به زبان عربی منتشر شده است.سایت اخبار شیعیان