کتاب‏شناسی امام حسن عسکری علیه السلام

از آنجا که امر «پژوهش» نیازمند «منابع» می‏باشد، در این نوشتار سعی شده کتاب‏های مربوط به زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، فهرست‏وار، به پیشگاه خوانند و محقّقان گرامی تقدیم گردد.*

۱. آخرین خورشید پیدا؛ نگرش کوتاه بر زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران، ۱۳۷۵، رقعی، ۹۶ ص.
۲. آشنایی با معصومین؛ معصوم سیزدهم امام حسن عسکری علیه‏السلام، مهدی آیت اللهی، تهران، جهان‏آرا، ۱۳۷۰، خشتی، ۲۴ ص.
۳. آشنایی با معصومین؛ معصوم سیزدهم حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، مهدی آیت اللهی، (به زبان تاجیکی)، قم، انصاریان، ۱۳۷۵، وزیری، ۲۸ ص.
۴. آفتاب در زندان، سعید آل رسول، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، رقعی، ۳۶ ص.
۵. امام حسن عسکری علیه‏السلام، کاظم ارفع، تهران، فیض کاشانی، ۱۳۷۹، رقعی، ۴۸ ص.
۶. امام حسن عسکری علیه‏السلام (امام یازدهم)، عباس قدیانی، تهران، فردا به، ۱۳۷۸، رقعی، ۲۸ ص.
۷. الامام الحادی عشر الامام الحسن بن علی العسکری علیه‏السلام، گروهی از نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی، قم، مؤسّسه در راه حق، ۱۳۷۰، رقعی،۳۸ص.
۸. الامام الحادی عشر الحسن العسکری علیه‏السلام، شیخ محمد حسن قبیسی عاملی، بیروت، ۱۴۰۳ ق. وزیری، ۸۲ ص.
۹. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام (مصوّر)، سید مهدی آیت اللهی، ترجمه کمال السّید، قم، انصاریان، ۱۳۷۴، وزیری، ۲۲ ص.
۱۰. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام (مصوّر)، میرابوالفتح دعوتی، بیروت، الدّارالاسلامیّه، ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۲۱ ص.
۱۱. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، علی محمد علی دُخَیِّل، بیروت، دارالتّوجیه الاسلامی، ۱۳۹۴ ق، رقعی، ۸۴ ص.
۱۲. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، گروهی از نویسندگان، مؤسّسة الامام الحسین علیه‏السلام، ۱۴۱۳ ق، رقعی، ۲۱ ص.
۱۳. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، گروه نویسندگان، تهران، مؤسّسة البلاغ، ۱۴۱۰ ق، جیبی، ۷۱ ص.
۱۴. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، عبدالودود امین، کویت، دارالتّوجیه الاسلامی، ۱۴۰۰ ق.
۱۵. الامام الحسن العسکری علیه‏السلام من المهد الی اللحد، سید محمد کاظم حایری قزوینی، قم، کتابفروشی بصیرتی، ۱۴۱۳ ق، وزیری، ۳۴۲ ص.
۱۶. الامام العسکری علیه‏السلام، گروه نویسندگان، بیروت، دارالزّهراء، ۱۴۱۳ ق.
۱۷. الامام العسکری علیه‏السلام، شیخ محمد رضا حکیمی حایری، مؤسّسة الأعلمی، ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۲۲۳ ص.
۱۸. الامام العسکری علیه‏السلام، قدوة و اسوة، سید محمدتقی مدرّسی، تهران، رابطة الاخوة الاسلامیة، ۱۴۰۴ ق، رقعی، ۸۲ ص.
۱۹. اعلام الهدایة، الامام الحسن بن علی العسکری علیه‏السلام، مجمع جهانی اهل‏بیت، قم، مرکز چاپ و نشر مجمع جهانی اهل‏بیت، ۱۴۲۲ ق؛ وزیری، ۲۴۲ ص.
۲۰. با خورشید سامرّا؛ تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمدجواد طبسی حایری، ترجمه عباس جلالی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹، وزیری، ۳۴۴ ص.
۲۱. برگزیدگان؛ حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، عبداللّه طاهر خانی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۳، رقعی، ۱۳۱ ص.
۲۲. تاریخ سامرّا، ذبیح اللّه محلاّتی، ج ۳، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۸ ق، وزیری، ۰۳۴/۱ ص.
۲۳. تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، باقرشریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‏السلام، ۱۳۷۱، وزیری، ۳۵۷ ص.
۲۴. ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار، زندگانی حضرت امام محمدتقی و امام علی‏النّقی و امام حسن عسکری علیهم‏السلام، محمدباقر مجلسی، ترجمه موسی خسروی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۹ ق، وزیری، ۳۰۸ ص.* ۱
۲۵. تحلیلی از زندگی و زمان امام عسکری علیه‏السلام، گروهی از نویسندگان، قم، مؤسّسه احیاء و نشر میراث اسلامی، ۱۳۵۷، ۱۴۹ ص.
۲۶. تفسیر فاتحة‏الکتاب، از امام حسن عسکری علیه‏السلام و پژوهشی پیرامون آن، عبدالحسین امینی، ترجمه قدرت‏اللّه حسینی شاهمرادی، تهران، حدیث، ۱۳۷۶، وزیری، ۷۲ ص.
۲۷. التفسیر المنسوب الی الامام ابی‏محمد الحسن بن علی العسکری علیه‏السلام، سید محمد باقر موحد ابطحی، قم، مدرسة‏الامام المهدی علیه‏السلام، وزیری، ۱۴۰۹ ق.
۲۸. چهل حدیث سیره عسکریّین، امام علی‏النقی و امام حسن عسکری علیهماالسلام، سید حسین زینالی تیلی، قم، نشر معروف، ۱۳۷۸، جیبی، ۸۰ ص.
۲۹. چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکری علیه‏السلام، عبداللّه صالحی نجف آبادی، قم، مهدی‏یار، ۱۳۸۱، رقعی، ۱۳۶ ص.
۳۰. جزاء اعداء الامام العسکری علیه‏السلام فی‏الدّنیا، سید هاشم ناجی موسوی جزائری، قم، چاپخانه دانش، ۱۴۱۹ ق، وزیری، ۱۲۷ ص.
۳۱. حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام دن قیرخ حدیث، یازان قورولو، ترجمه حسین سرخابلی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۱، رقعی، ۱۷ ص.
۳۲. حیاة الامام العسکری علیه‏السلام، محمدجواد طبسی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲، وزیری، ۳۹۱ ص.
۳۳. دعای عاشقان، شیخ عباس قمی، به اهتمام حسین نورایی، تهران، هیراد بشارت، ۱۳۸۰، جیبی، ۶۴ ص.
۳۴. داستان زندگی امام حسن عسکری علیه‏السلام، امیرمهدی مراد حاصل، تهران، کانون انتشارات پیام نور، ۱۳۷۸، رقعی، ۳۲ص.
۳۵. داستانهایی از امام هادی و امام حسن عسکری علیه‏السلام، قاسم میرخلف‏زاده، قم، مهدی‏یار، ۱۳۸۰، رقعی، ۱۸۴ ص.
۳۶. در آستانه غیبت؛ زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمد دشتی و مهدی صادقی، تهران، فیض کاشانی، ۱۳۷۷، وزیری، ۳۰۸ ص.
۳۷. دیدار شیرین؛ گزیده‏ای از زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، مسلم ناصری، تهران، پیام آزادی، ۱۳۸۱، رقعی، ۹۶ ص.
۳۸. ذکری مولد الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، گروهی از نویسندگان، نجف، مطبعة الغری، ۱۳۸۶ ق، رقعی، ۳۶ ص.
۳۹. راز بزرگ؛ مهدی رحیمی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، خشتی، ۲۴ ص.
۴۰. زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، منصور کریمیان، تهران، اشرفی، ۱۳۷۹، رقعی، ۴۰ ص.
۴۱. زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، گروهی از علمای لبنان، ترجمه حمید رضا کفّاش، تهران، عابد، ۱۳۷۹، رقعی، ۶۴ ص.
۴۲. زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام رضا استادی، قم، دفتر نشر برگزیده، ۱۳۸۰، رقعی، ۴۰ ص.
۴۳. زندگی و سیمای امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمدتقی مدرّسی، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، انصارالحسین علیه‏السلام، ۱۳۷۲، وزیری، ۹۱ ص.
۴۴. زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، نسل جوان، ۱۳۵۶، رقعی، ۱۴۰ ص.
۴۵. زندگانی عسکریّین و تاریخچه سامرّا، ابوالقاسم سحاب، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۵ ق، ۱۱۳ ص.
۴۶. زندگانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، باقرشریف قرشی، ترجمه سید حسن اسلامی، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، ۱۳۷۴، وزیری، ۲۸۴ ص.
۴۷. سخنان گهربار امام حسن عسکری علیه‏السلام، منصور کریمیان، تهران، اشرفی، ۱۳۸۰، جیبی، ۲۸ ص.
۴۸. ستارگان درخشان؛ سرگذشت حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمدجواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۱، جیبی، ۲۳۸ ص.
۴۹. سیمای سامرّا؛ سینای سه موسی، محمد صحّتی سردرودی، تهران، ۱۳۷۴، ۱۷۶ ص.
۵۰. سرگذشت حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمدجواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، جیبی، ۲۳۶ ص.
۵۱. شهر بی‏حصار؛ داستان زندگی امام حسن عسکری علیه‏السلام، رضا شیرازی، تهران، پیام آزادی، ۱۳۷۴، ۱۱۹ ص.
۵۲. غریب تنها؛ زندگی امام حسن عسکری علیه‏السلام، مهدی شمس الدّین، قم، نورنگار، ۱۳۷۷، پالتویی، ۴۸ ص.
۵۳. عجایب و معجزات شگفت‏انگیزی از امام حسن عسکری علیه‏السلام، قم، گل یاس، ۱۳۷۹، رقعی، ۱۳۰ ص.
۵۴. کرامات و مقامات عرفانی امام حسن عسکری علیه‏السلام، علی حسینی قمی، قم، نبوغ، ۱۳۸۱، رقعی، ۷۲ ص.
۵۵. مجلس عروسی حضرت امام حسن عسکری علیه‏السلام، عبدالحسین معین قمی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۹، رقعی، ۹۸ ص.
۵۶. مسند الامام العسکری ابو محمد الحسن بن علی علیهماالسلام، عزیزاللّه عُطاردی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‏السلام، ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۳۷۱ ص.
۵۷. منهاج التّحرّک عند الامام العسکری علیه‏السلام، عبدالکریم آل نجف، تهران، ۱۴۰۲ ق، وزیری، ۱۳۵ ص.
۵۸. وفات الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، شیخ حسن بن شیخ محمد عصفوری درازی بحرانی، نجف، مطبعة‏الحیدریه، ۱۳۷۲ ق، رقعی، ۵۶ ص.
۵۹. ولادة الامام الحسن العسکری علیه‏السلام، سید محمدحسین طالقانی، نجف، مطبعة‏الحیدریه، ۱۳۷۸ ق، رقعی، ۴۴ ص.
۶۰. نگاهی بر زندگی امام حسن عسکری علیه‏السلام، محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشر مطهّر، ۱۳۷۴، ۱۴۴ ص.


پی‏نوشت:
* ـ در این مقاله فقط برای سال‏های قمری، علامت (ق) نهاده شده است.
۱. شایان توجّه اینکه: زندگانی امام عسکری(علیه السلام) در جلد ۵۰ بحارالانوار مؤسسة الوفاء بیروت نیز آمده است.

 سایت فطرت