مولف: امیرحسین تکیان
ناشر: موسسه تحقیقاتی فرهنگی جلیلی
مترجم:
نوبت چاپ: تابستان ۷۶
تعداد صفحات: ۱۴۳
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


یکی از مباحثی که از ابتدا مورد توجه علما دینی بوده است و همواره محور بحث های فلسفی،حدیثی و قرآنی بوده است موضوع عقل است.دراین اثر با توجه به دو منبع ا