»: امام رضا (علیه السلام) فرمودند که حضرت علی (صلی الله علیه وآله) فرموده:

هنگامی که پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله)تعلیم اذان را شروع فرمود جبرییل‏ با براق بر حضرتش نازل شد ولی براق در برابر حضرت سرکشی کرد.

در این حال جبرییل به براق گفت: آرام باش ای براق زیرا کسی بر تو سوار نشده است که عزیزتر و گرامی ‏تر از پیامبر در نزد خدای متعال باشد پس از این کلام براق آرام گرفت.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: من بر براق سوار شدم تا زمانی که به حجابی رسیدم که میان من و خدای عزّ و جلّ حایل بود. در این حال از آن سوی حجاب ملکی خارج شد و گفت: اللَّه اکبر اللَّه اکبر.

پیامبر فرمود: جبرییل را گفتم این فرشته کیست 

جبرییل گفت: قسم به کسی که تو را به مقام نبوت کرامت بخشیده تا به حال من این فرشته را ندیده ‏ام. 

سپس فرشته گفت: اللَّه اکبر اللَّه اکبر.

از آن سوی حجاب فریاد بر آمد راست گفت بنده من من بزرگترم من بزرگترم.

پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: شهادت می ‏دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست گواهی می ‏دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست. از آن سوی حجاب صدا آمد که راست گفت بنده من خدایی جز من نیست.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: فرشته گفت: گواهی می ‏دهم که محمد فرستاده خداست. شهادت می‏ دهم که محمد فرستاده خداست. از آن سوی حجاب ندا آمد که راست گفت بنده من من محمد را به رسالت فرستادم.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: سپس فرشته: گفت بشتابید به سوی نماز بشتابید به سوی نماز.

از آن سوی حجاب فریاد برآمد که راست گفت بنده من و- مردم‏ را- به عبادت من فرا خواند.

پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: بشتابید به سوی رستگاری بشتابید به سوی رستگاری.

از آن سوی حجاب ندا آمد که راست گفت بنده من و- مردم را- به عبادت من فراخواند به تحقیق رستگار شد هر کس که به اقامه نماز مواظبت داشته باشد.

پیامبر فرمود: پس در آن هنگام خدای عز و جل شرافت و کرامت مرا بر آفریدگان نخستین و آخرین کامل ساخت.

پی نوشت :

صحیفة الإمام الرضا علیه السلام / ترجمه حجازی ص۶۹.
 شیعه نیوز