»: امام رضا (علیه السلام) فرمودند که حضرت علی (صلی الله علیه وآله) فرموده:

هنگامی که پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله)تعلیم اذان را شروع فرمود جبرییل‏ با براق بر حضرتش نازل شد ولی براق در برابر حضرت سرکشی کرد.

در این حال جبرییل به براق گفت: آرام باش ای براق زیرا کسی بر تو سوار نشده است که عزیزتر و گرامی ‏تر از پیامبر در نزد خدای متعال باشد پس از این کلام براق آرام گرفت.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: من بر براق سوار شدم تا زمانی که به حجابی رسیدم که میان من و خدای عزّ و جلّ حایل بود. در این حال از آن سوی حجاب ملکی خارج شد و گفت: اللَّه اکبر اللَّه اکبر.

پیامبر فرمود: جبرییل را گفتم این فرشته کیست 

جبرییل گفت: قسم به کسی که تو را به مقام نبوت کرامت بخشیده تا به حال من این فرشته را ندیده ‏ام. 

سپس فرشته گفت: اللَّه اکبر اللَّه اکبر.

از آن سوی حجاب فریاد بر آمد راست گفت بنده من من بزرگترم من بزرگترم.

پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: شهادت می‌‏دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست گواهی می‌‏دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست. از آن سوی حجاب صدا آمد که راست گفت بنده من خدایی جز من نیست.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: فرشته گفت: گواهی می‌‏دهم که محمد فرستاده خداست. شهادت می‌دهم که محمد فرستاده خداست. از آن سوی حجاب ندا آمد که راست گفت بنده من من محمد را به رسالت فرستادم.

پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: سپس فرشته: گفت بشتابید به سوی نماز بشتابید به سوی نماز.

از آن سوی حجاب فریاد برآمد که راست گفت بنده من و- مردم‏ را- به عبادت من فرا خواند.

پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: بشتابید به سوی رستگاری بشتابید به سوی رستگاری.

از آن سوی حجاب ندا آمد که راست گفت بنده من و- مردم را- به عبادت من فراخواند به تحقیق رستگار شد هر کس که به اقامه نماز مواظبت داشته باشد.

پیامبر فرمود: پس در آن هنگام خدای عز و جل شرافت و کرامت مرا بر آفریدگان نخستین و آخرین کامل ساخت.

پی نوشت :

صحیفة الإمام الرضا علیه السلام / ترجمه حجازی ص۶۹.
 شیعه نیوز