طبق آیات قرآن در قیامت اعضای بدن انسان نسبت به اعمالش شهادت میدهند این شهادت چگونه است یعنی اعضای بدن در قیامت زبان در می‌آورند بسم الله الرحمن الرحیم طبق آیات قرآن کریم وقتی قیامت برپا میشود خداوند متعال به اعضای بدنِ انسان گنهکار اشاره میکند تا علیه او شهادت دهند یعنی خداوند متعال به دست و پای گنهکار (یس/۶۵) و به زبان وی (نور/۲۴) و به گوش و چشم و پوست او(فصلّت/۱۹-۲۳) دستور میدهد تا به اعمال بد و گناه او شهادت دهند. 
اما اینطور نیست که این اعضاء همگی زبان دربیاورند و صدایی از آنها شنیده شود. بلکه شهادت این اعضاء به این شکل است که جلوی خود انسان مشغول به همان عملی میشوند که در دنیا توسط آنها انجام شده است. مثلا دست هر چه در دنیا انجام داده را در قیامت تکرار میکند مثلا اگر به قنوت و دعا بلند شده یا به فقیر اطعام کرده یا دزدی و خیانت و قمار نموده و هر کاری که بجا آورده است را در برابر دیدگان خودِ انسان تکرار میکند این میشود سخن گفتن دست. و پاها و سایر اعضاء هم به همین طریق و کیفیّتی که ذکر شد به آنچه در دنیا کسب کرده‌اند گواهی میدهند. و این بهترین نوعِ شهادت است زیرا که در توانِ چه کسی است که در این صورت أعمال خود را انکار کند به همین جهت است که امام سجاد علیه السلام برای تمام اعضای بدن حقوقی را ذکر کرده است که لازم است انسان این حقوق را رعایت کند تا در قیامت سرافکنده نباشد.(برگرفته از معادشناسیآیت الله حسینی تهرانیج۷ص۱۸۹ به بعد) 
*حق زبان: اما حق زبانت بر تو آنست که از فحشا و منکرات دورش نگهداری و به گفتـن کلمات خوب و نافع عادتش دهی و وادارش کنی که با ادب وخوب سخن گوید و از زیاد گفتن و بیخود چرخیدن در دهان منعش نمایی تا سکوت را رعایت کند مگر در جایی که نیاز به تکلم باشد و نفعی برای دنیا و آخرت داشته باشد و نگذاری سخنی که فایده و نفعی ندارد و جز ضرر و زیان حاصلی در آن متصور نیست از دهان تو خارج شــود.... 
*حق گوش: اما حق گوش بر تو آنست که (آنرا) منزه وپاک کنی مگر برای شنیدن مطالب خوب و مفیدی که در قلب تو خیری ایجاد نماید(زیرا که گوشت) راهی به سوی قلب تو میباشد یا آنکه سبب کسب خُلق نیکی گردد زیرا گوش دروازه‌ی سخن به سوی قلب است و موجـــب انتقال انواع و اقسام معانی به قلب میباشد با تمــام خوبیها یا بدیهای که در آن وجود دارد.... *حق چشم: اما حق چشمت برتو آنست که برگردانی آنرا از چیزی که خداوند ترا از دیدن آن منع نموده است و بی‌جهت به هر طرف و هر چیز نظر نکنی مگر در جایی که موجـب پند و عبرتی باشد یا سبب بصیرت و بیداری گردد و یا علمی از آن استفاده شود زیرا چشم دروازه‌ی پند و عبرت گرفتن است. *حق پا: اما حق پاهایت برتو آنست که از آن به عنوان وسیله ای برای رفتن به طرف حرام استفاده نکنی و پا را مرکب در راهی که سبب کوچکی و زبونی تو میشود قرار ندهی زیرا که این دوپا ترا حمل میکنند و سیر میدهند در مسیر دین و سبقت گرفتـن در کارهای خوب.... 
* حق دست: اما حق دست بر تو آنست که به سوی حرام دراز نشود زیرا سبب عقوبـت و و عذاب خداوند در آخرت و ملامت و سرزنش مردم در دنیا خواهد بود و دستهایت را منع نکنی از چیزی که خداوند بر آن واجب نموده است. بلکه با استفاده‌ی صحیح و مشروع دستهایت را موقر و بزرگ نما به این بیان کــه از تمام جیزهای که حرام است دورش نگهداری و برای بدست آوردن آنچه که مفید اسـت باز وآزادش گذاری. 
* حق شکم: اما حقی که شکمت برتودارد پس از آن به عنوان ظرفی برای جمع شدن حـرام چه کم باشد یا زیاد استفاده نکن بلکه حتی در خوراکی‌های حلال نیز حـد اعتـدال را کاملا رعایت کن...و هیچ وقت به فکر پر کردن شکـم خودت تا حلقوم و نادیده گرفتن دیگران نباش و مروت و انصاف را فراموش نکن. زیرا که نتیجه‌ی پرخوری تنبلی و کسالت است و تو را از خیر و صلاح و نیکویی و انجام اعمال صالحه باز میدارد چنانکه نتیجه‌ی زیاده روی در نوشیدن مایعات نیز سخافـت و جهالت و بی عقلی خواهد بود. 
* حق عورت: اما حق عورت عبارت است از حفظ آن از حرام و برای آنکه بتوانی از حـرام حفظش نمایی چشمت را از حرام برگردان که چشم بسیار کمک کننده است و هم چنین زیاد به یاد مرگ باش و خودت را تهدید به عذاب خداوند کن و از خدا بترسان و دسـت نیاز به سوی خالق بی نیاز بلند نما و از او طلب کمک کن زیرا که حول و قوه‌ای نیست مگر به حول و قوه‌ی خداوند.(رساله حقوق امام سجاد علیه السلام)شیعه نیوز