شیعه در مورد آخرین نامه ی پیامبر چه میگوید؟

شیعه در مورد متن نامه ای که پیامبر قصد کتابت آن را داشت و هرگز نوشته نشد چگونه گزارش میدهد؟

پاسخ :

دلیل اینکه از نوشتن آن نامه جلو گیری شد, نشان دهنده این مطلب است که مخالفین می‌دانستند که پیامبر چه چیزی را می‌خواهد بیان کند.

چیزی که پیامبر در تمام عمر خود برآن تاکید داشت. از طرفی این گزارشی است که خود اهل سنت میدهند. در کتاب ((ارشاد الساری)) کتابی در شرح صحیح بخاری است گفته است

((فیه النص علی الائمه بعدی او ابین فیه الاحکام)) یعنی پیامبرمی خواست در آن نامه تصریح بر امامان بعد از خود, یا به احکام مهمه ای بپر دازد.۱

========================

۱ ارشاد الساری در شرح صحیح خاری /ج۱/ص۲۰۷ ذیل حدیث اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی ابداسایت فطرت