چگونه امکان دارد صحابه رسول خدا بعد ایشان سخنان آن حضرت در مورد حضرت علی (علیه السلام) در روز غدیر را فرمواش کنند ویا نادیده بگیرند و یا برخلاف آن عمل کنند؟

 

پاسخ۱:
اساسا این وقتی مطرح می‌شود که ما صحابه را همانند پیامران الهی و اهل بیت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) معصوم از خطا واشتباه بدانیم!
در پاسخ مواردی را متذکر میشویم که نشان می‌دهد برخی از صحابه نه تنها همچون بشر عادی مرتکب خطا و اشتباه سهوی شده اند بلکه بسیاری از آنها عمدا به جهت کسب متاع دنیا حق را لگد مال نموده ا ندو از این کار هیچ هراسی نداشتند.
الف-مواردی که دو گروه از صحابه در مورد یک مسئله خاص با یک دیگر به جنگ ونزاع پرداختنند و گروهی به حق یا به ناحق به قتل وهتک حرمت دیگر پرداختند. دراین حال قطعا هر دو گروه نمی‌توانستند بر حق باشند.
-غایله قتل عثمان توسط گروهی از صحابه 
ب- مواردی که صحابه در زمان رسول خدا با امر رسول خدا به مخالفت پر داختند
- مخالفت گروهی از صحابه در جنگ احد در اطاعت امر آنحضرت جهت حفاظت از تنگه در احد که نهایتا باعث شکست مسلمین در جنگ شد 
ج- مواردی که بعد از پیامبر صحابه برخلاف امر پیامبر عمل کردند 
- جنگ‌های علیه خلیفه وقت مورد تایید خدا و رسول و منتخب مردم(جنگ‌های نهروان,صفین,[جمل)
-کشتار فرزند رسول خدا اهل بیت رسول خدا وصحابه رسول در واقعه کربلا
- مخالفت در احترام به خاندان عصمت وطهارت علی الخصوص دختر گرامی ایشان فاطمه زهرا (علیه السلام) توسط بزرگان صحابه خصوصا خلیفه اول و دوم

پاسخ ۲:
چگونه می‌توان نعوذ بالله نسبت بی تدبیر و بی مسیولیت و سستی واهمال به خاتم پیامبران در تجهیز دین خود به امام ورهبر پس از خود داد ولی جرات نکرد نسبت فراموشکاری یا خطاکاری را به صحابه داد.
این پاسخی بود که استاد ابن ابی الحدید یعنی ابو جعفر النقیب در مقابل این اعتقاد ابن ابی الحدید به او داد که هراس داشت از اینکه نسبت سرپیچی از فرمان رسول خدا را به صحابه بدهد, اما از دادن نسبت اهمال کاری وسستی به پیامبر رادر تعیین تکلیف امت اسلامی برای تعیین ولی امت اسلامی بی مشکل بپذیرد.


 سایت فطرت