چه کسی قرآن سوزی را باب کرد؟

 

آتش زدن قرآن کریم، آن هم نه یک جلد بلکه تعداد زیادی قرآن در عصر خلیفه ی سوم اهل سنت، “عثمان بن عفان“ و به فرمان وی، اتفاق افتاده است. بنابه معمول، گزارش تاریخی مان را به معتبرترین کتب اهل سنت، مستند می‌نماییم. در کتاب صحیح بخاری که مهم ترین منبع مدعیان پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است، چنین آمده است:
طبق فرمان “عثمان“ یک نسخه قرآن نوشته شد و سپس از روی آن نسخه‌هایی نگاشته شد و برای بلاد فرستاده شد. سپس “عثمان“ دستور داد تا غیر از آن قرآن، تمام قرآن‌های موجود – چه قرآن‌هایی که بر روی یک برگ نوشته شده بود، یا قرآن‌هایی که به صورت کتاب درآمده بود – جمع آوری و سوزانده شود. (۱)

 

 

۱- منابع مهم اهل سنت در مورد این نقل
الف- صحیح بخاری، جلد۶، صفحه۹۹، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع
ب- فتح الباری، ابن حجر، جلد۹، صفحه۱۸، ناشر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان
ج- کنز العمال، متقی هندی، جلد۲، صفحه۵۸۱، ناشر: موسسة الرسالة، بیروت، لبنان
د- تفسیر قرطبی، جلد۱، صفحه۵۲، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

کلیک جهت اطلاعات تکمیلی
 خلاصه ای از متون سید حیدر حسینی