عده ی زیادی از حافظان آثار نبوت این حدیث را نقل کرده اند؛ مانند:

۱- ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویه و ابونعیم.

۲- بیهقی در کتاب‌های"سنن"و"دلایل".

۳- طبری و ثعلبی در تفسیرهای کبیر خود، در تفسیر سوره ی شعراء.

۴- طبری در جلد دوم کتاب"تاریخ الامم و الملوک"، صفحه ی ۲۱۷، از طرق مختلف.

۵- ابن اثیر در کتاب"کامل"، جلد دوم، صفحه ی ۲۲، وقتی که جریان فرمان خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را در اظهار دعوتش بیان می‌کند.

۶- ابوالفداء در جلد اول کتاب تاریخ خود در صفحه ی ۱۱۶، آن جا که سخن از نخستین مسلمانان به میان می‌آورد.

۷- امام ابوجعفر اسکاقی معتزلی در کتاب خود با نام"نقض العثمانیه"(که از کتب بی نظیر برای جویندگان حق است)، با تصریح به صحت روایت. (شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید/ ۳ / ۲۶۳)

۸- ابن ابی الحدید در جلد سوم"شرح نهج البلاغه"، صفحات ۲۵۷ تا ۲۸۱، آخر خطبه ی قاصعه.

۹- حلبی در سیره ی خود، در صفحه ی چهارم از باب مخفی بودن جلسات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)و اصحابش در خانه ی ارقم یا صفحه ی ۳۸۱ از جلد اول.

۱۰- ای حدیث را نویسنده ی اجتماعی مصری، محمد حسنین هیکل، در ستون دوم"جریده السیایه"، صفحه ی پنجم ملحق به شماره ی ۲۷۵۱ که در ۱۲ ذی القعده سال ۱۳۵۰ هجری قمری منتشر شده، آورده است. هم چنین در ستون چهارم، صفحه ی ششم از ملحقات شماره ی ۲۷۸۵ این مجله، هیکل این حدیث را از مسلم در صحیح، احمد در مسند، عبدالله بن احمد در"زیادات مسند"، ابن حجر هیثمی در"جمع الفواید"، ابن قتیبه در"عیون الاخبار"، احمد بن عبدربه در"عقدالفرید"، عمروبن بحر جاحظ در رساله اش از بنی هاشم و ابو اسحاق ثعلبی در تفسیرش نقل کرده است.

۱۱- این حدیث را جرج انگلیسی در کتابش که نام ترجمه ی عربی آن"مقاله فی الاسلام"می باشد، آورده است. این ترجمه کار همان ملحد پروتستانی است که خودرا هاشم عربی نامیده است و این حدیث در صفحه ی ۷۹، چاپ ششم این ترجمه آمده است.

۱۲- به خاطر شهرت این حدیث، عده ای از غربی ها آن را در کتاب‌های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی آورده اند. توماس کارلایل هم مختصر آن را در کتاب"الابطال"آورده است.

هم چنین این حدیث را عده ای از بزرگان و دانشمندان حدیث ذکر کرده اند، مانند:

۱- طحاوی

۲- ضیاء مقدسی در"المختاره"

۳- سعید بن منصور در"السنن"

۴- احمدبن حنبل، صفحه ی ۱۱۱ و ۱۵۹ جلد اول مسند، احادیث مربوط به علی(علیه السلام). هم چنین او در اول صفحه ی ۳۳۱ جلد اول مسندش، حدیث پر ارزشی از ابن عباس نقل کرده است که او ده امتیاز و برتری علی(علیه السلام) را بر دیگران می‌شمارد. این حدیث، متضمن نص حدیث"یوم الانذار"است.

۵- نسایی، صفحه ی ۶"خصایص العلویه"به نقل از ابن عباس

۶- حاکم، صفحه ی ۱۳۲ مستدرک، جلد سوم

۷- ذهبی در تلخیص

۸- به طور مفصل درجلد ششم کنزالعمال: حدیث ۶۰۰۸، صفحه ی ۳۹۲ به نقل از ابن جریر، حدیث ۶۰۴۵، صفحه ی ۳۹۶ به نقل از احمد در مسند، ضیاء مقدسی در المختاره و طحاوی و ابن جریر؛ حدیث ۶۰۵۶، صفحه ی ۳۹۷ به نقل از ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویه، ابونعیم و بیهقی در"شعب الایمان"و"دلایل"؛ حدیث ۶۱۰۲، صفحه ی ۴۰۱ به نقل از ابن مردویه؛ حدیث۶۱۵۵،صفحه ی ۴۰۸ به نقل از احمد در مسند، ابن جریر و ضیاء در المختاره. در جاهای دیگر کنزالعمال نیز به این حدیث اشاره شده اشت.

۹-"منتخب کنزالعمال"(که در حاشیه ی مسند احمد بن حنبل چاپ شده است) صفحه ی۴۱تا ۴۳ از جلد پنجم


 //سایت فطرت