چه کسانی حدیث « یوم الانذار »(یوم الدار) را ذکر کرده اند؟

عده ی زیادی از حافظان آثار نبوت این حدیث را نقل کرده اند؛ مانند:

1- ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویه و ابونعیم.

2- بیهقی در کتاب های"سنن"و"دلایل".

3- طبری و ثعلبی در تفسیرهای کبیر خود، در تفسیر سوره ی شعراء.

4- طبری در جلد دوم کتاب"تاریخ الامم و الملوک"، صفحه ی 217، از طرق مختلف.

5- ابن اثیر در کتاب"کامل"، جلد دوم، صفحه ی 22، وقتی که جریان فرمان خداوند به پیامبر(ص) را در اظهار دعوتش بیان می کند.

6- ابوالفداء در جلد اول کتاب تاریخ خود در صفحه ی 116، آن جا که سخن از نخستین مسلمانان به میان می آورد.

7- امام ابوجعفر اسکاقی معتزلی در کتاب خود با نام"نقض العثمانیه"(که از کتب بی نظیر برای جویندگان حق است)، با تصریح به صحت روایت. (شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید/ 3 / 263)

8- ابن ابی الحدید در جلد سوم"شرح نهج البلاغه"، صفحات 257 تا 281، آخر خطبه ی قاصعه.

9- حلبی در سیره ی خود، در صفحه ی چهارم از باب مخفی بودن جلسات پیامبر(ص)و اصحابش در خانه ی ارقم یا صفحه ی 381 از جلد اول.

10- ای حدیث را نویسنده ی اجتماعی مصری، محمد حسنین هیکل، در ستون دوم"جریده السیایه"، صفحه ی پنجم ملحق به شماره ی 2751 که در 12 ذی القعده سال 1350 هجری قمری منتشر شده، آورده است. هم چنین در ستون چهارم، صفحه ی ششم از ملحقات شماره ی 2785 این مجله، هیکل این حدیث را از مسلم در صحیح، احمد در مسند، عبدالله بن احمد در"زیادات مسند"، ابن حجر هیثمی در"جمع الفواید"، ابن قتیبه در"عیون الاخبار"، احمد بن عبدربه در"عقدالفرید"، عمروبن بحر جاحظ در رساله اش از بنی هاشم و ابو اسحاق ثعلبی در تفسیرش نقل کرده است.

11- این حدیث را جرج انگلیسی در کتابش که نام ترجمه ی عربی آن"مقاله فی الاسلام"می باشد، آورده است. این ترجمه کار همان ملحد پروتستانی است که خودرا هاشم عربی نامیده است و این حدیث در صفحه ی 79، چاپ ششم این ترجمه آمده است.

12- به خاطر شهرت این حدیث، عده ای از غربی ها آن را در کتاب های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی آورده اند. توماس کارلایل هم مختصر آن را در کتاب"الابطال"آورده است.

هم چنین این حدیث را عده ای از بزرگان و دانشمندان حدیث ذکر کرده اند، مانند:

1- طحاوی

2- ضیاء مقدسی در"المختاره"

3- سعید بن منصور در"السنن"

4- احمدبن حنبل، صفحه ی 111 و 159 جلد اول مسند، احادیث مربوط به علی(ع). هم چنین او در اول صفحه ی 331 جلد اول مسندش، حدیث پر ارزشی از ابن عباس نقل کرده است که او ده امتیاز و برتری علی(ع) را بر دیگران می شمارد. این حدیث، متضمن نص حدیث"یوم الانذار"است.

5- نسایی، صفحه ی 6"خصایص العلویه"به نقل از ابن عباس

6- حاکم، صفحه ی 132 مستدرک، جلد سوم

7- ذهبی در تلخیص

8- به طور مفصل درجلد ششم کنزالعمال: حدیث 6008، صفحه ی 392 به نقل از ابن جریر، حدیث 6045، صفحه ی 396 به نقل از احمد در مسند، ضیاء مقدسی در المختاره و طحاوی و ابن جریر؛ حدیث 6056، صفحه ی 397 به نقل از ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویه، ابونعیم و بیهقی در"شعب الایمان"و"دلایل"؛ حدیث 6102، صفحه ی 401 به نقل از ابن مردویه؛ حدیث6155،صفحه ی 408 به نقل از احمد در مسند، ابن جریر و ضیاء در المختاره. در جاهای دیگر کنزالعمال نیز به این حدیث اشاره شده اشت.

9-"منتخب کنزالعمال"(که در حاشیه ی مسند احمد بن حنبل چاپ شده است) صفحه ی41تا 43 از جلد پنجم
سایت فطرت