چه غدیر چه یمن؛ علی ولی شماست پس از من

نقل است که رسول خدا خطاب به بریده چنین می‌گوید: «علی ولیّ شما پس از من است.»(۱) 

در این صورت آیا هرگز معنای واژه‌ی «ولی» می‌تواند با دوستی قابل‌جمع باشد؟ 

و دیگر جای هیچ استدلالی باقی‌ می‌ماند که داستان کدورت بریده از امیرمؤمنان را در سفر یمن، در جهت انحصار جریان غدیر به توصیه بر دوستی استفاده ‌کرد؟! 

وقتی پیامبر خدا در خلوت به بریده که شکوه‌ی شخصی ‌آورده، عتاب‌کرده و واژه‌ی ولی را در قالب امر جانشینی به آن حضرت منتسب ‌می‌کنند، چگونه است طرح چنین مسأله‌ای از جانب رسول‌الله در برابر صد و بیست هزار نفر و در آخرین حجّ حیات خویش؟
_______________________________________

۱-کلام نبوی «هو ولیکم بعدی» در پاسخ به شکواییه‌ی بریده 
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ۵ - ص ۳۵۶ و نیز: السنن الکبری - النسایی - ج ۵ - ص ۱۳۲ – ۱۳۳؛ خصایص أمیر المؤمنین (علیه السلام) - النسایی - ص ۹۸ – ۹۹؛ تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج ۴۲ - ص ۱۹۰-۱۹۱؛ جمع الزواید - الهیثمی - ج ۹ - ص ۱۲۷ - ۱۲۸
حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا ابن نمیر حدثنی أجلح الکندی عن عبد الله بن بریدة عن أبیه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثین إلی الیمن علی أحدهما علی بن أبی طالب وعلی الآخر خالد بن الولید فقال إذا التقیتم فعلی علی الناس وان افترقتما فکل واحد منکما علی جنده فلقینا بنی زید من أهل الیمن فاقتتلنا فظهر المسلمون علی المشرکین فقتلنا المقاتلة وسبینا الذریة فاصطفی علی امرأة من السبی لنفسه قال بریدة فکتب معی خالد بن الولید إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یخبره بذلک فلما أتیت النبی صلی الله علیه وسلم دفعت الکتاب فقری علیه فرأیت الغضب فی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت یا رسول الله هذا مکان العایذ بعثتنی مع رجل وأمرتنی ان أطیعه ففعلت ما أرسلت به فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقع فی علی فإنه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی وانه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی