چه دلیلی دارید که آیه ((یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک.....)) در مورد علی (علیه السلام) است؟

جهت اثبات اینکه این آیه در مورد حضرت علی (علیه السلام) است میتوان به دسته از روایات که از ابو سعید خدری است استناد نمود از ابوسعید خدری روایت شده که می‌گفت: مادر زمان رسول خدا, چنین میخواندیم, ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را برتو نازل گردیده از سوی پروردگارت (به درستی که علی مولای مؤ منین است)... این روایت در کتب شیعه نیز آمده است و عده ای جاهل به همین بهانه آن را قبل ندارند غافل از اینکه این در کتب اهل سنت آمده و جمله ((ان علیا مولی المومنین)) تفسیر آیه است, نه جمله اضافه شده به آیه! 


فتح القدیر / ج۲/ص۶۰ ذیل آیه ۶۷ مایده – در المنثور /ج۲/ص۲۹۸ ذیل آیه- تفسیر فتح البیان /ج۴/ص۱۸ ذیل آیه – مانزل من القرآن فی علی / ابن مردویه /ص۲۳۹ – تفسیر مظهری /ج۳/ص۱۴۳ ذیل آیهسایت فطرت