چه خاکی بر سرمان بریزیم؟

چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ در مورد پسر حرفی نزن چون پرونده‌ی پدر رو می‌شود. اصلاً تو چه‌کار داری که یزید چه کرده؟ حالا یک اشتباهی مرتکب شده، شاید توبه کرده باشد. بی‌خود کرده‌ای که عزاداری می‌کنی. حرف همان است که من می‌گویم. لعن و عزاداری ممنوع! هی عزا و عزا و زعزا که چه بشود؟ هی تکرار می‌کنی و تکرار می‌کنی، نمی‌گویی با این کار تو گذشتگان یزید مورد اتهام قرار می‌گیرند؟ آن‌وقت اگر گذشتگان یزید زیر سؤال بروند می‌دانی چه می‌شود؟ فکرش را کرده‌ای ما چه خاکی باید برسرمان بریزیم؟!

منبع: وب‌سایت اسلام تکس