چه بر سر «بهترین چهار زن» آوردند؟

حاکم نیشابوری در کتاب «المستدرک»۱ این حدیث را از ابی‌موسی از رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله ذکر کرده:

«بهترین زنان عالمیان چهار نفرند.» ۲ حاکم پس از ذکر حدیث تصریح دارد که تنها مسلم این حدیث را (در صحیح خویش) آورده ‌است.

امّا ما چنین حدیثی را در صحیح مسلم ندیدیم، نه در فضایل حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، نه در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و هیچ کجای دیگر (از این کتاب) نیز... 

در این رابطه باید از چه کسی پرسید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-المستدرک - الحاکم النیسابوری - ج ۳ - ص ۱۵۴
إنما تفرد مسلم باخراج حدیث أبی موسی عن النبی صلی الله علیه وآله خیر نساء العالمین أربع
۲-بهترین چهار زن در کتب معتبر عامّه چنین معرّفی‌شده‌اند: «مریم‌بنت‌عمران، خدیجه‌بیت‌خویلد، فاطمه‌بنت‌محمّد و آسیه همسر فرعون»: تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج ۵۲ - ص ۵ – ۶. تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج ۳۵ - ص ۱۳۶، تفسیر ابن کثیر - ابن کثیر - ج ۱ - ص ۳۷۱، صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج ۱۵ - ص ۴۰۱ – ۴۰۲- باب مناقب فاطمة الزهراء رضی الله عنها، المعجم الکبیر - الطبرانی - ج ۲۲ - ص ۴۰۲- باب و من مناقب فاطمه، کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۲ - ص ۱۴۳ – ۱۴۴-ح۳۴۴۰۴، الاستیعاب - ابن عبد البر - ج ۴ - ص ۱۸۲۲. تفسیر القرطبی - القرطبی - ج ۴ - ص ۸۳، الاستیعاب - ابن عبد البر - ج ۴ - ص ۱۸۲۱. الجامع الصغیر - جلال الدین السیوطی - ج ۱ - ص ۶۲۹: خیر نساء العالمین أربع: مریم بنت عمران، وخدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد، وآسیة امرأة فرعون