امام صادق علیه السلام فرمود بر بدن جد غریب ما ۱۹۵۰ زخم زدند

راوی سیوال کرد یابن رسول الله مگر امکان دارد چنین چیزی (مگر یک بدن چقدر طاقت دارد مگر یک بدن چقدر حجم دارد)

حضرت فرمود: به خدا قسم نیزه بر جای نیزه میزدند، شمشیر بر جای شمشیر می‌زدند، تیر بر جای تیر می‌زدند

یک بیت شعرعرض می‌کنم. بعد بریم سراغ بقیه بحث
"زخم ها بر پیکرت حک گشته است
جسم بی جانت مشبک گشته است"

 

مناقب ابن شهر آشوب نقل می‌کند پیغمبر صلوات الله علیه و آله بالای منبرمسجد نشسته بودند و برای مردم موعظه می‌کردند.یک وقت امام حسین که در آن زمان چهار، پنج ساله بودند از در وارد شدند، امام حسین علیه السام آمدند پایین پله ی منبر ایستادند، ناگهان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله شروع به گریه کردن نمودند و به حسین علیه السلام اشاره کرده فرمودند: تَرَقَ عَینَ بَقَه

اما اگر خوب دقت کنیم معنی: ترق؛ یعنی بیا بالا (از پله‌های منبر بیا بالا)

عین؛ یعنی چشم

بقه؛ یعنی پشه

هیچکس معنی این تعبیر را نفهمید یعنی چه؟؟؟

چرا رسول الله به سیدالشهداء خطاب می‌کند بیا بالا ای چشم پشه!!!

سالیان سال کسی نفهمید شاید بعد از هزار و چند سال!!!

قریب به صد و اندی سال پیش مرحوم فرهاد میرزا اعتماد السلطنه ( فرهاد میرزا معتمد الدوله فرزند عباس میرزا) که ایشان از فقها بزرگ بودند هم از شاهزاده‌های قاجار هم از فقهای بزرگ و هم صاحب مقتل بسیار ارزشمند قَمقام زَخّاز و صَمصام بَتّار یک مقتل بسیار ارزشمند و مفید

ایشان به فرنگ رفت،
در اروپا میکروسکوپ تازه اختراع شده بود به این جناب شاهزاده قجری گفتند ک آقای شاهزاده تشریف بیارید که یک وسیله ای اختراع شده به نام میکروسکوپ هر چیز ریزی ک زیرش بگذارید این درشت نمایی میکند و نشان میدهد و ما چشم یک پشه را جدا کردیم و گذاشتیم زیر این میکروسکوپ بیاید نگاه کنید

جناب فرهاد میرزا چشم خود را گذاشت روی میکروسکوپ و نگاهی کرد و در همون موقع کسی ک پای دستگاه بود گفت جناب آقای فرهاد میرزا شمردیم ۱۹۵۰ شکاف در چشم پشه است!!

یک دفعه دیدند فرهاد میرزا نشست روی زمین شروع کرد گریه و به سر زدن

همه گفتند چه شد فرهاد میرزا؟ ما که چیزی نگفتیم! ما گفتیم چشم پشه یک حالتی دارد شبکه شبکه است و سوراخ سوراخ، شمردیم و دیدیم ۱۹۵۰ شبکه دارد!!
فرهاد میرزا گفت شما ها نمی‌دانید بعد از هزار سال تعبیر حرف پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله مشخص شد که چرا آن روز پیغمبر اکرم به اباعبدالله الحسین علیه السلام با عنوان چشم پشه خطاب کرد!!!!

بر کمرنگ کنندگان شعایر اباعبدالله علیه السلام لعنت