پارچه مشکی رنگی که با آن کعبه را می‌پوشانند پیراهن یا پرده کعبه یا جامه کعبه نامیده می‌شود. این پوشش در قرون اخیر به رنگ مشکی بوده و آیات قرآن به رنگ طلایی با خط بسیار زیبایی بر آن بافته می‌شود. اما قبلا از رنگ‌های دیگری برای این پوشش استفاده می‌شده است. 
ابن اسحاق گوید:"در عصر رسول خدا بر کعبه پارچه سفید رنگ بافت مصر مشهور به"قباطی"می آویختند و سپس از بردهای یمانی برای آن استفاده می‌کردند. پس از پیامبر عمر عثمان حجاج و ابن زبیر بر کعبه پارچه قباطی و پرده دیبا پوشانیدند.[۱]"این پرده ها گاهی به رنگ سبز و گاهی قرمز بوده و گاهی با دو یا چند پرده بر روی هم کعبه را می‌پوشانیدند. 
در زمان ناصر عباسی ابتدا پرده ای به رنگ سبز برای کعبه آماده شد و پس از آن از اواخر خلافت وی به رنگ مشکی تهیه گردید.پس از آن زمانی که سلاطین مصر تهیه پرده کعبه را بر عهده داشتند همه ساله پرده ای به رنگ قرمز برای کعبه ارسال می‌کردند.[۲] 
در زمان ملکشاه سلجوقی که ایرانیان افتخار تهیه پرده کعبه را داشتند پرده‌هایی که برای کعبه آماده می‌شد به رنگ زرد بود. ابن بطوطه در سفر نامه خود (رحله) می‌گوید: پیراهن خانه کعبه را در شهر شوشتر خوزستان ایران از دیبای خالص می‌بافتند و به کعبه می‌فرستادند. 
در سال ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۹ که اهل حجاز افتخار تهیه پرده را داشتند. نخست پرده را از حریر سرخ تهیه کردند و سپس در سال‌های بعد آنرا به حریر سیاه تبدیل کردند... [۳]"در موسم حج بخصوص در روزهای نزدیک به تعویض پرده اندک اندک آنرا بالا می‌برند و بر می‌چینند و به جای آن پرده سفیدی می‌پوشانند و پس از انجام مراسم حج پرده نو بر آن می‌پوشانند .[۴]بنا بر این مشکی بودن رنگ پرده (جامه) دلیل خاصی ندارد و به انتخاب تهیه کنندگان مربوط می‌شود. 
[۱و۲] اصغر قایدان تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره ص ۹۵۹۶ [۳]. سید کباری سیمای مکه ص ۱۶۱ [۴]. سید کباری سیمای مکه ص ۱۶۲ـ مهدی ملتجی فرهنگ دانستنیهای پیش از سفر به خانة خدا ص ۲۰۱۲ ـ برگرفته از صفحه ۹۷ کتاب اخبار مکه و ما جاء فیها من الاثار محمد ابن عبد الله بن احمد ازرقیشیعه نیوز