چرا نمی‌گذارند امام احمد در مورد کتاب خویش تصمیم بگیرد؟
 


جمال الدّین القرشی در کتاب «تفریح الاحباب» حدیث سفینه را به سند ابوذر و به نقل از احمد آورده ‌است که: ابوذر درحالی‌که در کعبه را گرفته‌ بود، گفت:

«از پیامبر شنیدم که می‌گفت: بدانید که مَثَل اهل‌بیت من در میان شما، همچون کشتی نوح است. هر که بر آن سوارشد، نجات‌یافت و هر که تخلّف‌ورزید، هلاک‌گشت.»۱ 

امّا اینک حدیث سفینه در صفحات مسند احمد دیده‌نمی‌شود. یعنی چه شده؟

برای دیدن تصویر اصل مدرک، این فایل 

نیز ر.ک به استناد حسن زمان در کتاب خویش به حدیث سفینه از قول مسند احمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-تفریح الاحباب فی مناقب الال و الاصحاب - محمد عبد الله بن عبد العلی القرشی الهاشمی - ۴۱۳-۴۱۴
"عن أبی ذر: أنه قال - وهو آخذ بباب الکعبة -: سمعت النبی ص یقول: ألا إن مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجی ومن تخلف عنها هلک. رواه أحمد"