چرا مبیّن قرآن باید معصوم از خطا باشد؟

 

لازم است که بیان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله راجع به قرآن، نظیر بیانات مفسّرین که آرای شخصی خویش را متناسب با فهم محدود و جایزالخطای خود به قرآن نسبت می‏دهند، نباشد. چرا که قرآن کلام خداست و توضیح آن نیز منتسب به خدا خواهد بود لذا باید از خطا و اشتباه دور باشد. از طرف دیگر از آن‏جا که پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به وسیله‏ی معجزه از جانب خداوند تأیید شده‏است، در توضیح آیات قرآن هر آن‏چه را به خداوند منتسب می‏کند باید با مراد و مقصود خدا مطابقت داشته باشد. بنابراین همان طور که در دریافت و ابلاغ وحی ضرورت عقلی بر عصمت حاکم است، در این‏جا نیز مبیّن وحی باید معصوم باشد.


 سایت فطرت