چرا علی(علیه السلام) جهت گرفتن حق خود از کمک‌هایی که به او پیشنهاد شد استقبال نکرد؟

 

پاسخ ۱: اولا که علی (علیه السلام) تا قبل از بیعت اجباری خود به همراه همسر و دو فرزند خود به درب خانه همه بزرگان مهاجرین و انصار رفت وآنان رابرای نصرت ویاری فراخواند اما پاسخی که راهگشا باشد نیافت.

 

پاسخ ۲: اگر منظور شما پذیرفتن یاری فردی مثل ابو سفیان است که قصدی جز نابودی اسلام نداشت, باید گفت امام علی (علیه السلام) بخوبی از قصد ونیت چنین فرد پلیدی آگاهی داشت عاقبت کار این همکاری را می‌دانست.

 

پاسخ ۳: امام در شعری که در خطاب به معاویه فرموده: لو عندی یابن حرب جعفرا او حمزه القرم الهام الازهرا رات قریش نجم لیل ظهرا ۱ یعنی ای پسر حرب (ابوسفیان) اگر جعفر و حمزه بزرگوار و بلند همت و نورانی را داشتم ستارگان شب را در وقت ظهر به قریش نشان می‌دادم(یعنی روز را برآنان شب تار قرار می‌دادم)

 

 


۱ وقعه صفین / ص۴۴ قصیده لعلی فیما صنع معاویه و عمرو – الغدیر /ج۲/ ص۱۵۰

 

 سایت فطرت