چرا صدای لبّیک دیگر نمی‌آید؟! 
 

نسایی و بیهقی هر کدام در «السنن الکبری»(۱) خویش و حاکم در مستدرک (۲) از طریق سعید بن جبیر این روایت را ثبت کرده اند:

ابن عبّاس در عرفه بود. از من پرسید: «سعید! چرا نمی‏شنوم که مردم لبیک اللهم لبیک بگویند؟»

گفتم: «از معاویه می‏ترسند.»

ابن عبّاس از چادرش بیرون آمده گفت:« لبّیک اللهم لبّیک گرچه معاویه بدش بیاید. خدایا! اینها را لعنت کن زیرا از سر دشمنی با علی سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را ترک کرده‏اند.»

امیرمؤمنان به سنّت نبوی عمل می‌نمود و معاویه به همین دلیل، آن سنّت را کنار می‌گذارد. امّا مگر خلیفه ی مسلمین می‌تواند به دلیل حب و بغض شخصی سنّت رسول خدا را تعطیل کند؟! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ السنن الکبری - البیهقی - ج ۵ - ص ۱۱۳، السنن الکبری - النسایی - ج ۲ - ص ۴۱۹- (۳۹۹۳)، سنن النسایی - النسایی - ج ۵ - ص ۲۵۳
(أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسین العلوی أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسین ابن الشرقی ثنا علی بن سعید النسوی ثنا خالد بن مخلد ثنا علی بن صالح عن میسرة بن حبیب النهدی عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر قال کنا عند ابن عباس بعرفة فقال یا سعید مالی لا أسمع الناس یلبون فقلت یخافون معاویة فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبیک اللهم لبیک وان رغم أنف معاویة اللهم العنهم فقد ترکوا السنة من بغض علی رضی الله عنه - 
۲ـ المستدرک - الحاکم النیسابوری - ج ۱ - ص ۴۶۴ - ۴۶۵
(وأخبرنی) أبو سعید عبد الرحمن بن أحمد المؤذن ثنا محمد بن إسحاق الامام ثنا علی بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علی ابن مسهر عن میسرة بن حبیب عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر قال کنا مع ابن عباس بعرفة فقال لی یا سعید مالی ‹ صفحه ۴۶۵ › لا اسمع الناس یلبون فقلت یخافون من معاویة قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبیک اللهم لبیک فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی رضی الله عنه * هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه *