چرا شیعیان از ایمه(ع) صبورتر هستند؟

در حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) صبر اینگونه تعریف شده است:"صبر آن است که مرد، گرفتاری و مصیبتی را که به او می‏‌رسد تحمّل کند، و خشم خود را فرو خورد1".

در قرآن و احادیث صبر بسیار مورد مدح و مجد قرار گرفته و صابران متصف به صفاتی شده‌اند. در قرآن بیش از 70 مرتبه این صفت پسندیده ذکر شده و 19 مرتبه به خود پیامبر خطاب شده که صبر را پیشه خود سازد، و بسیاری از خیرات و درجات مبتنی بر صبر و ثمره آن شمرده شده است.

امام صادق(ع) درباره جایگاه و ارزش این صفت والا فرمودند:"هر یک از شیعیان ما که گرفتار شود و صبر ورزد، اجر هزار شهید دارد2".

آن ‌حضرت همچنین می‌فرمایند:"هر مردی که به دردی گرفتار شود و صبر کند و آن را در راه خدا به شمار آورد، خداوند اجر هزار شهید را برایش رقم زند3".

پیشوای ششم شیعیان خطاب به‏ یکی از اصحاب خود فرمودند:"ما صابریم امّا شیعیان ما از ما صابرترند عرض کردم: فدایت شوم، چگونه می‏‌شود که شیعیانتان از شما صابرتر باشند؟ فرمود:"چون ما بر آنچه می‏‌دانیم صبر می‏‌کنیم و شیعیان ما بر آنچه نمی‏‌دانند صبر می‏‌کنند4".

منابع:

1- غررالحکم: 1874 منتخب میزان الحکمة: 312
2- التمحیص: 59 / 125 منتخب میزان‌الحکمة: 312
3- طبّ الأیمّه علیهم‏‌السلام: 17 منتخب میزان الحکمة: 312
4- الکافی: 2 / 93 / 25 منتخب میزان الحکمة: 312شیعه آنلاین