چرا باید سند خواستگاری شیخین محوشود؟

ابن‌حجر هیتمی در «الصّواعق المحرقه» خبری در رابطه با خواستگاری جناب ابوبکر و عمر از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و امتناع پیامبراکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم از قبول آن به استناد کتاب «سنن ابوداوود سجستانی» آورده‌است.۱

حال آن‌که اکنون در کتاب «سنن ابوداود» چنین حدیثی وجودندارد.

به نظر شما روایت کجا رفته‌است؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-الصواعق المحرقه» باب ۱۱ (الایات وارده فیهم - الایه الثانیه عشره - قوله تعالی (و انه لعلم الساعه) الزخرف ۶۱) ص۲۲۷، مکتبه الحقیقه افست استانبول ۱۴۲۴"می گوید:"وأخرج أبو داود السجستانی أن أبا بکر خطبها فأعرض عنه صلی الله علیه و(آله)و سلّم ثم عمر فأعرض عنه فأتیا علیا فنبهاه إلی خطبتها فجاء فخطبها فقال صلی الله علیه و سلم ما معک فقال فرسی وبدنی"