جناب"س"یکی از مراجعین سایت فطرت پرسیده اند: دلیل اینکه ایمه ما شیعیان، همه فرزندان خود را برای امامت برمی گزیدند چه بوده است؟

پاسخ ما:
اشتباه نکنید
این ایمه نیستند که امام بعد از خود را برمی گزینند بلکه این خداوند است که امام را انتخاب می کند. انتخاب ایمه علیهم السلام پیش از ولادت همه ی آنان صورت گرفته و به نبی اکرم صلی الله علیه و آله، به نحوی ابلاغ شده است.
در نظام تفکر شیعی امام به عنوان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله نه از طرف پیامبر و نه از طرف ایمه انتخاب می گردد چه رسد به سایر مردم. این انتخاب از سوی خداوند صورت می پذیرد که کلیت آن در قرآن کریم و جزییات آن در احادیث نبوی صلی الله علیه و آله اعلام می گردد.گروه پرسش و پاسخ سایت فطرت