چرا امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند؟


در آیه ششم از سوره انعام،خداوند چنین می‌فرماید: 
"هدایت نمودیم از ذریه نوح یا ابراهیم (نظر به اختلاف تفاسیر)، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف،موسی،هارون، زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را، که همه از صالحین بودند."
در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که پدر حضرت عیسی علیه‌السلام که بوده است؟ از آنجا که خود قرآن در داستان ولادت حضرت عیسی علیه‌السلام به اینکه حضرت عیسی علیه‌السلام پدر نداشته‌اند با صراحت اشاره نموده است، روشن می‌گردد جز این نیست که خداوند حضرت عیسی علیه السلام را به فرزندان انبیاء از طریق حضرت مریم علیه السلام ملحق گردانیده است. 
این آیه مؤید این مفهوم است که منظور از کلام فرزندان ما - أبناءنا- در آیه مباهله (آل عمران:۶۱)، مشخصاً حضرت امام مجتبی و سیدالشهداء علیهماالسلام بوده‌اند. 
فخر رازی مفسر بزرگ اهل سنت نیز ذیل همین آیه در مسأله پنجم می‌گوید، این آیه دلالت دارد بر اینکه حسن و حسین [علیهماالسلام ] ذریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشند. چرا که خداوند در این آیه، حضرت عیسی علیه السلام را از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده است (درحالیکه برای حضرت عیسی علیه السلام پدری نبوده است) و این انتساب از طرف مادر می‌باشد. در نتیجه حسنین علیهماالسلام نیز از سوی مادر، فرزندان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می‌باشند. هم چنان که حضرت باقر العلوم و موسی الکاظم علیهماالسلام نزد حجاج و هارون الرشید به همین آیه در این مسأله استدلال نمودند، و روشن فرمودند که خداوند فرزندان دختر را نیز به عنوان فرزند به جدشان نسبت می‌دهد.