چرا آیه اکمال در وسط آیات تحریم قرارگرفته است؟
 

اینکه چرا این آیه در این محل قرار گرفته چند نظر وجود دارد.

پاسخ ۱:پیامبرخود این چنین دستور داده اند لذا حکمت آنرا خود ایشان می‌دانند.

پاسخ۲:آیات در قرآن به ترتیب نزول قرار نگرفته است برخی از آیات مکی درون سوره‌های مدنی و برخی آیات مدنی درون سوره‌های مکی قرار گرفته اند.

پاسخ ۳:برای حفظ قرآن شاید این ترتیب قرار گرفتن لازم بوده است . همانطور که برای حفظ قرآن از دستبرد دزدان دین نامی از ائمه ما در قرآن به صورت صریح برده نشده است.
در واقع آیه دارای وجوه مختلفی است که هرگروه به جهتی آنرا حمل کرده و به نفع خود می‌دانند. این عامل مهمی جهت انصراف از تحریف می‌باشد. لذا خداوند جهت حفظ این آیات و تحقق وعده خود, آیات مربوط به امامت و ولایت را در لابلای دیگر آیات خود قرار داده است.

پاسخ ۴:این آیه تنها نمونه از آیات قرآن نیست این با آیات اطراف خود در یک سیاق نمی‌باشد بلکه آیه تطهیر نیزکه مربوط به اهل بیت پیامبراست در میان آیاتی قرار گرفته که مربوط به زنان پیامبر باشد و شواهد تاریخی و لغوی بسیاری دارد که این آیه خاص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علی(علیه السلام) و فاطمه (علیه السلام) و حسن و حسین(علیه السلام)و فرزندان معصوم از فرزندان امام حسین (علیه السلام) می‌باشد.و مفسران اقرار دارند که این آیه در حق این بزرگوارن نازل شده است.

 

 سایت فطرت