چرایی انکار فاطمیه(سلام الله علیها) از سوی اهل سنت و وهابیت

خوب یا بد، زشت یا زیبا جای هیچ تردیدی نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر لطمات و ضرباتی که از سوی برخی صحابه و یاران آن ها بر ایشان وارد شد کشته شدند. و از آن جایی که این ضربات و لطمات در دفاع از ارکان دین نبوی صلی الله علیه و آله بود این قتل شهادت محسوب می‌شود.
این موضوع در کتب اهل سنت و شیعه به وفور یافت می‌شود و علی رغم تحریفات صورت گرفته در کتب سنی جهت حذف و مخفی نگاه داشتن حقایق باز هم ادله ی تاریخی گواه بر حقیقت شهادت آن بانوی بزرگوار هستند.

حال سؤال اینجاست که چرا از سوی بسیاری از ارگان‌های غیر شیعی این شهادت انکار می‌شود و مرگ ایشان را معمولی و شهادت را افسانه معرفی می‌کنند؟
این موضوع از دو منظر اهل سنت و و اهل وهابیت دارای تفاوت‌های ماهوی می‌باشد. چراکه معتقدیم بین سنیان و وهابیان باید تفاوت قایل شویم.

چرایی انکار شهادت از سوی اهل سنت
سنیان به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله علاقه مند هستند. گرچه زیر بار ولایت الهی آنان نرفته اند و با دشمنان آنان دوست شده اند اما به هر حال اظهار دوستی و محبت آنان به خاندان نبوتصلی الله علیه و آله را نمی‌توان نادیده گرفت. آنان امام امیرالمؤمنین علیه السلام را صحابی بزرگ و خلیفه ی چهارم می‌دانند و این نکته را نباید فراموش نمود. از این روست که اتهام قتل دخت پیامبر صلی الله علیه و آله به بزرگانشان باعث خواهد شد پایه‌های دین و اعتقاداتشان سست و بی اساس جلوه کند. خلیفه اگر به دشمنی با خانواده پیامبر متهم شود اساس و موجودیتش نزد طرفداران، زیر سؤال خواهد رفت. بنابراین جهت توجیه مردم عادی و عامی اهل سنت چاره ای جز انکار اصل شهادت نیست. 
اشاره‌های پی در پی پیامبر صلی الله علیه و آله به جایگاه والای دخترشان و انعکاس آن ها در کتب و منابع سنی نشان می‌دهد حضرت زهرا سلام سلام الله علیها نزد آنان علاوه بر دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بودن، دارای مقامی است که دشمن او، دشمن خدا تلقی خواهد شد. این ها همه راه عدل و انصاف را بر عالم سنی می‌بندد! و او را مجبور به انکار حقیقت می‌کند. حقیقتی که می‌تواند نظریه ی خود ساخته ی خلافت و خلیفه را زیر سؤال ببرد.

چرایی انکار شهادت از سوی وهابیون

اهل وهابیت کینه عمیق و غیر قابل کنترلی نسبت به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان ایشان دارند. هرگونه بازخوانی تاریخی که بخواهد گوشه ای از آسیب‌های وارد شده به این خاندان را نشان بدهد با برخورد تند این گروه مواجه خواهد شد. بمب به عنوان زبان گویای این گروه در مقابل واژگان محبت و تکریم، سریع وارد گفت و گو می‌شود. حال می‌خواهد شهادت حضرت زهرا باشد یا مراسم عاشورا و یا زیارت.

متاسفانه وهابیت توانست با نفوذ به اهل سنت افسار آنان را در دست بگیرد و با تزریق منابع مالی فراوان و همکاری آن ها اقدام به چاپ و نشر کتب و شب نامه‌هایی بکند که تمام تاریخ را انکار می‌کنند. آنان در این تولیدات فرهنگی! قصد دارند به شدت قضیه فاطمیه (سلام الله علیها) را انکار، و افکار عمومی را منحرف کنند.
شیعیان در دهه ی اخی با واکنشی مناسب این بافته ها را پاسخ دادند و سعی در احیای فاطمیه و مراسم‌های آن نمودند. دخالت مستقیم مرجعیت بزرگوار و هم کاری دولت وقت در زمانی صورت گرفت که این حرکت شیعی در ابتدای کار خود بود و امروز به عاشورای فاطمی مبدل شده است.

توفیق عبادت الهی برای آنانی باد که در هرجایی قدمی در بزرگداشت فاطمیه برداشته و می‌دارند.

 منبع: وبلاگ من هم شیعه هستم