کتاب چالشهای فکری و سیاسی وهابیت


مولف: اکبر اسدعلی زاده
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۰
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم بلوار امین مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما ۲۹۱۹۶۷۰-۰۲۵۱بخش اول مراحل پیدایش و شکل گیری وهابیت (مکتب سلفی گری و ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب و تاسیس فرقه وهابیت، نقد مهمترین اندیشه های وهابیت، عملکرد وهابی ه