کتاب چالشهای فکری و سیاسی وهابیت


مولف: اکبر اسدعلی زاده
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ اول/۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۵۵
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن: ۲۹۱۹۶۷۰-۰۲۵۱ IRC@ IRIB.ir قم-بلوار امینمکتب سلفی گری و ابن تیمیه- محمد ابن عبدالوهاب و تاسیس فرقه وهابیت -نقد مهمترین اندیشه های وهابیت - عملکرد وهابیت - وهابیت نوگرا -بررسی پیدایش طالبان