مولف: دکترعبدالعلی موحدی
ناشر: انتشارات رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: اول/زمستان ۸۴
تعداد صفحات: ۰
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


جلد دوم از مجموعه:"مباحثی در خلافت و امامت"خلافت الهی امیرمومنان (علیه السلام)وچگونگی مواجهه با آنغصب خلافت در شان تبیین معارف دینامیر مومنان(عل