کتاب پیمان غدیر بیعت با مهدی علیه السلام


مولف: دکتر سید محمد بنی هاشمی
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۵۹
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد ۹ تلفن:۷۷۵۲۱۸۳۶پیام غدیر در کتاب و سنت(عهدالهی در قرآن، سابقه عدم وفا به عهد خداوند، جزییات عهد الهی در مورد امامت، حجیت پیام غدیر برای همه انسانها تا روز قیامت، محت