کتاب پیشوای دوازدهم


مولف: هییت تحریریه موسسه در راه حق
ناشر: موسسه در راه حق
مترجم:
نوبت چاپ: هفتم ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۹۵
قیمت: ۱۲۰۰ ریال
مشخصات ناشر:زندگینامهغیبتنواب اربعهدیدار امام علیه السلامقیام امام علیه السلامبرخی وظایف شیعیان در زمان غیبتتوقیعات