پیامبر (ص) و آگاهی از حوادث بعد از ایشان (در مدارک اهل سنت)

۱) روزی پیامبر (ص) در بین راه رفتن سر مبارک خود را بر شانه علی (ع) نهاد و گریست.
علی (ع) عرض کرد: چه چیز شما را به گریه آورده است؟ 
پیامبر (ص) فرمودند: 
"گروهی از تو کینه ها در دل دارند و آشکار نخواهند کرد تا آن هنگام که من از دنیا بروم."

شرح ابن ابی الحدید:۴/۱۰۷ و مراجعه شود به: الریاض النضره:۶۵۱ و مناقب خوارزمی:۶۵ و مجمع الزواید:۹/۱۱۸ و کنز العمال:۱۳/۱۷۶ و ینابیع الموده:۱/۱۳۴

--------------------------------------------------------------------------------
۲) پیامبر(ص) به فرزندش فاطمه (س) فرمود:
"پس از من بی خوابی علی طولانی خواهد شد و خاندان من بر اثر ظلمهایی که بر او روا می شود، ستم بسیار خواهند دید."

شرح ابن ابی الحدید:۴/۱۰۷
--------------------------------------------------------------------------------
۳) بسیاری از راویان حدیث حکایت کرده اند که امیر مومنان (ع) به خداوند سوگند یاد می نمود و می فرمود:
"پیامبر(ص) مرا فرمود: پس از من به تو خیانت کرده و پیمان شکنی خواهند کرد."

شرح ابن ابی الحدید ۴/۱۰۷ و ۶/۴۵ و مراجعه شود به: مستدرک حاکم:۳/۱۴۰ و ۱۴۲ و البدایه و النهایه ۶/۲۴۴ و کنز العمال: ۱۱/۲۹۷ و۶۱۷ و مجمع الزواید: ۹/۱۳۷ و مختصر تاریخ دمشق: ۱۸/۴۴-۴۵

--------------------------------------------------------------------------------
۴) علی (ع) بیمار شد و به بستر افتاد. ابابکر و عمر از جمله کسانی بودند که از او عیادت نمودند. هنگامیکه پیامبر(ص) حال علی (ع) را از آندو جویا شدند، آن دو در جواب گفتند: بیم آن می رود که او از این بیماری بر نخیزد!
پیامبر(ص) فرمودند:
"هرگز! او از دنیا نمی رود تا آنکه خیانتی بزرگ بر او روا شده و بر او ستم شود."

شرح ابن ابی الحدید:۴/۱۰۶ و مراجعه شود به مستدرک حاکم: ۳/۱۳۹ و الخصایص سیوطی: ۲/۱۲۴ و مختصر تاریخ دمشق:۱۸/۳۳.

--------------------------------------------------------------------------------
۵) یکی از سخنان مشهور پیامبر(ص) در خطاب به اهل بیت خود این است:
"اما انکم المقهورون المستضعفون بعدی‌"
پس از من شما مغلوب شده و شما را ضعیف و خوار می شمارند

طبقات ابن سعد:۸/۲۷۸
مسند احمد ۶/۳۳۹
انساب الاشراف۲/۲۲۴
شواهد التنزیل:۱/۵۵۱و۵۵۵و۵۵۹
مجمع الزواید: ۹/۳۴
الخصایص السیوطی: ۲/۱۳۵
کنز العمال: ۱۱/۱۷۷

 سایت فطرت