پیامبر (ص) و آگاهی از حوادث بعد از ایشان (در مدارک اهل سنت)

1) روزی پیامبر (ص) در بین راه رفتن سر مبارک خود را بر شانه علی (ع) نهاد و گریست.
علی (ع) عرض کرد: چه چیز شما را به گریه آورده است؟
پیامبر (ص) فرمودند:
"گروهی از تو کینه ها در دل دارند و آشکار نخواهند کرد تا آن هنگام که من از دنیا بروم."

شرح ابن ابی الحدید:4/107 و مراجعه شود به: الریاض النضره:651 و مناقب خوارزمی:65 و مجمع الزواید:9/118 و کنز العمال:13/176 و ینابیع الموده:1/134

--------------------------------------------------------------------------------
2) پیامبر(ص) به فرزندش فاطمه (س) فرمود:
"پس از من بی خوابی علی طولانی خواهد شد و خاندان من بر اثر ظلمهایی که بر او روا می شود، ستم بسیار خواهند دید."

شرح ابن ابی الحدید:4/107
--------------------------------------------------------------------------------
3) بسیاری از راویان حدیث حکایت کرده اند که امیر مومنان (ع) به خداوند سوگند یاد می نمود و می فرمود:
"پیامبر(ص) مرا فرمود: پس از من به تو خیانت کرده و پیمان شکنی خواهند کرد."

شرح ابن ابی الحدید 4/107 و 6/45 و مراجعه شود به: مستدرک حاکم:3/140 و 142 و البدایه و النهایه 6/244 و کنز العمال: 11/297 و617 و مجمع الزواید: 9/137 و مختصر تاریخ دمشق: 18/44-45

--------------------------------------------------------------------------------
4) علی (ع) بیمار شد و به بستر افتاد. ابابکر و عمر از جمله کسانی بودند که از او عیادت نمودند. هنگامیکه پیامبر(ص) حال علی (ع) را از آندو جویا شدند، آن دو در جواب گفتند: بیم آن می رود که او از این بیماری بر نخیزد!
پیامبر(ص) فرمودند:
"هرگز! او از دنیا نمی رود تا آنکه خیانتی بزرگ بر او روا شده و بر او ستم شود."

شرح ابن ابی الحدید:4/106 و مراجعه شود به مستدرک حاکم: 3/139 و الخصایص سیوطی: 2/124 و مختصر تاریخ دمشق:18/33.

--------------------------------------------------------------------------------
5) یکی از سخنان مشهور پیامبر(ص) در خطاب به اهل بیت خود این است:
"اما انکم المقهورون المستضعفون بعدی‌"
پس از من شما مغلوب شده و شما را ضعیف و خوار می شمارند

طبقات ابن سعد:8/278
مسند احمد 6/339
انساب الاشراف2/224
شواهد التنزیل:1/551و555و559
مجمع الزواید: 9/34
الخصایص السیوطی: 2/135
کنز العمال: 11/177سایت فطرت