حدیث((اقتدوا با للذین من بعدی, ابی بکرو عمر))۱ می‌گوید بعد از من از ابوبکر وعمر پیروی کنید آیا این حدیث صحیح است؟

این روایت به دلایل زیر باطل است.

پاسخ ۱: این روایت را خود اهل سنت ضعیف دانسته اند. -سیوطی این روایت را در ((اللالی المصنوعه)) این روایت را ضعیف و باطل دانسته است

پاسخ۲: اهل سنت به اتفاق می‌گویند پیامبر در مورد خلیفه بعداز خود چیزی نفرموده است. - بنابراین به اتفاق اهل سنت, این روایت جعلی, باطل و بی اساس است.

پاسخ۳: قبول این مطلب که پیامبر در مورد خلافت بعد از خود تکلیف همه را روشن نموده است, که چنین است اتفاقا در روایات کثیری در مورد اقتدای به اهل بیت پیامبر مطالبی از پیامبر وارد شده وبرروی برگردانندگان از آن و منکرین فضل آنها عاقبت بدی اندیشیده است. ۲ منتها بخا طر این که این فضیلت به علی(علیه السلام) وخاندان او نسبت داده شده است اهل سنت به آن توجهی نمی‌کنند اما به یک چنین حدیث ضعیفی که مورد قبول علمای خودشان نیز نمی‌باشد و یا به هر دستاویز مختصر از احادیث جعلی جهت توجیه عمل خلفا سه گانه, و ایجاد فضلیت برای آنان تمسک می‌جویند! و هر موقع به اخبار یا روایاتی در فضیلت علی (علیه السلام) و خاندان او می‌رسیم که ذره ای بوی مخالفت با شان عظیم! خلفا را داشته باشد, ویا به اخباری در را بطه با مخالفت ایشان با گروه خلفا می‌رسیم, با اظهار نظرات بی پایه و اساس و ذکر عباراتی مثل((لا یصح)) یا ((منکر جدا)) و ((هذا لا یصح)) ((هذا غیر صحیح)) با روایات مسلم به مخالفت می‌پردارند. برای مثال در پا ورقی صواعق المحرقه اثر العبد ا لوهاب عبد اللطیف استاد یار دانشگاه الازهر مصر – به نقل از کتاب التمهید باقلانی می‌گوید: ((از مسلمان متقی جایز نیست نسبت دادن ناخیر دربیعت علی بن ابی طالب (علیه السلام) و زبیر بن عوام به استناد اخبار سست و ضعیف با خلیفه ((!۳ با اینکه اخبار متقن در رابطه با تاخیر در بیعت علی(علیه السلام), زبیر,.. با خلفا, در کتب معتبر اهل سنت مثل ((صحیح بخاری)) و ((صحیح مسلم)) و سایرکتب اهل سنت وجود دارد! اما از آنجا که ممکن است کسر شانی برای گروه خلفا ایجاد کند, لذا این خبر را با عنوان خبر واحد, ضعیف, سست رد میکنند. پاسخ ۴: حقیقت امر این است که با توجه به رد این حدیث و سایر روایاتی جهت جعل فضیلت برای ابوبکر به جهت نماز خواندن بجای پیامبر در بین اهل سنت نقل شده بود باید د انست که واقعا پیامبر از طرف خدا مامور به ابلاغ خلافت وولایت و جانشینی علی بن ابی طالب شده بو د که این کار بطور رسمی در روز ۱۸ ذی الججه سال ۱۰ هجری قمری به نقل کتب معتبر تاریخی به انجام رسانید و از تک تک افراد حاضر در آن موقف بر این امر بیعت گرفت حتی خلفا خاطی یعنی ابوبکر و عمر که بر این امر بیعت کرده بودند, که جهت اطلاع دقیق از این واقعه میتوان به کتب معتبر اهل سنت و شیعه مراجعه نمود. پاسخ ۵: انصاف قضیه این است که, بر فرض نبودن هیچ نصی در جانشینی علی (علیه السلام)! شخصیت علمی, سابقه درخشان او در یاری اسلام و مسلمین, نقش اساسی او در پیشرفت اسلام, شجاعت بی نظیر او د رجنگ ها, ومیزان اعتماد پیامبر به او, وجود آیاتی از قرآن در فضایل او, قرابت خویشاوندی نزدیک او با پیامبر و نجابت و شرف و اصالت خاندان و.... همه و همه دلایلی محکم جهت انتخاب او برخلافت مسلمین بوده است. لذا عقل سلیم حکم بر خلافت بلا فصل او بعد از پیامبرمی کند. اهل سنت به جهت و ارتجاعی بودن عقاید گروهی حتی بر نادیده گرفتن این فضایل عظیم وناحق شدن حق امامت علی (علیه السلام) و ولایت واو,ونادیده گرفته شدن دستور خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم), ودر نظرنگرفتن حکم عقل سلیم, وتنها به جهت توجیه تمامی ناحقی‌های اتفاق افتاد ه خدا را براین حادثه تلخ ومخالف عقل و شرع و دستور پیامبرشکر میکند. -


۱ تارخ الخلفا سیوطی /۶۱- الخلفا الراشدون من تاریخ الاسلام ذهبی / ص۹۹ ترجه عمر بن الخطاب 
۲ حلیه الاولیا /ج۱/ص۸۶/ ترمه الامام علی
۳ پا ورقی صواعق المحرقه /ص۱۴سایت فطرت