پندی آموزنده از لقمان حکیم

روزی لقمان
به پسرش گفت امروز به
تو ۳ پند می‌دهم که کامروا
شوی. 
اول اینکه
سعی کن در زندگی
بهترین غذای جهان را
بخوری! 
دوم اینکه
در بهترین بستر و
رختخواب جهان بخوابی 
و
سوم اینکه در بهترین کاخها و
خانه‌های جهان زندگی کنی 

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک
خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من
می توانم این کارها را انجام دهم؟ 
لقمان جواب داد:

اگر کمی دیر
تر و کمتر غذا
بخوری هر غذایی که میخوری طعم
بهترین غذای جهان را می
دهد. 

اگر بیشتر
کار کنی و کمی دیرتر
بخوابی در هر جا که خوابیده ای
احساس می‌کنی بهنرین خوابگاه جهان
است. 
و
اگر با مردم دوستی کنی و در
قلب آنها جای می‌گیری و آنوقت
بهترین خانه‌های جهان مال توست.ا
 


 سایت فطرت