پنج درس آموزنده و ارزنده

1 - روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله در جمع عدّه ای از اصحاب خود فرمود:


خداوند متعال، هفت هزار سال پیش از آن که دنیا را بیافریند، من وعلیّ و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام -، را آفریده است.
یکی از اصحاب به نام معاذ بن جبل سؤ ال کرد: در این مدّت زمان طولانی کجا و در چه حالی بودید؟
حضرت فرمود: در پیشگاه عرش الهی، مشغول تسبیح و حمد وثنای خداوند سبحان بودیم.(73)
2 - روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله بر گروهی از انصار که در یکی از خانه هایشان اجتماع کرده بودند، وارد شد و پس از سلام بر آن ها، فرمود:

در چه حالتی هستید؟
پاسخ دادند: مؤ من هستیم، حضرت فرمود: آیا بر ادّعای خود دلیل و برهانی هم دارید؟
گفتند: بلی، در حال رفاه و نعمت، شکر و سپاس خدا گوییم و در حال سختی و مصیبت، صبور و شکیبا هستیم، و به آنچه از طرف خداوند به ما می رسد، راضی و خوشنود می باشیم.
حضرت فرمود: بلی، شما درست گفتید، ثابت قدم باشید.(74)
3- امام علیّ صلوات اللّه علیه حکایت فرماید:

هنگامی که جنازه برادرم حمزه را آوردند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله به همسران خود دستور داد که برای خانواده اش طعام تهیّه کنند و برای ایشان بفرستند؛ چون آن ها مصیبت دیده اند و حوصله تهیّه غذا را ندارند.
همچنین دستور فرمود: در همین غذایی که برای صاحبان عزا می فرستید؛ شما نیز با آنان، هم غذا شوید.(75)
4 -امام محمّد باقر علیه السلام فرمود:

روزی عمّار یاسر نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله حاضر شد و عرض کرد: یا رسول اللّه! من شب گذشته، جُنب شدم و چون آب برای غسل نداشتم، لباس های خود را در آوردم و سپس روی خاک ها افتادم و در خاک ها غلتیدم تا تمام بدنم خاک مال شود.
حضرت تبسمّی نمود واظهار داشت: این کار صحیح نبود و سپس کف دست های خود را بر زمین زد و کف دست راست خود را بر پشت دست چپ و نیز دست چپ را بر پشت دست راست کشید.
و بعد از آن با دو کف دست بر پیشانی خود مسح نمود و افزود: این چنین تیمّم کنید که خداوند دستور داده است.(76)
5- عبداللّه بن عبّاس حکایت کند:

روزی عدّه ای از فقراء و مساکین نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند و اظهار داشتند: یا رسول اللّه! ثروتمندان، همانند ما نماز و روزه انجام می دهند و نیز چون ثروت دارند صدقه می دهند و انفاق می کنند؛ ولی ما محروم هستیم و توان انجام این خیرات را نداریم.
حضرت رسول فرمود: هنگامی که سلام نماز را گفتید، 33 مرتبه بگویید: سبحان اللّه، و 33 مرتبه الحمد للّه، و 34 مرتبه اللّه اکبر، وبعد از آن 30 مرتبه لااله الاّ اللّه بگویید تا تمامی آنچه را که ثروتمندان انجام می دهند، شما هم ثواب آن را دریابید.(77)

73- علل الشّرایع: ص 139، مدینة المعاجز: ج 3، ص 229، ح 9.
74- مستدرک الوسایل: ج 2، ص 421، ح 10، دعایم الاسلام: ج 1، ص 223.
75- دعایم الاسلام: ج 1، ص 239، مستدرک الوسایل: ج 2، ص 380.
76- مستدرک الوسایل: ج 2، ص 536، ح 2 و 3.
77- مستدرک الوسایل: ج 5، ص 39، ح 5، جامع الا خبار: ص 63.


lbif kd,c