پنج درس آموزنده و ارزنده

۱ - روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله در جمع عدّه ای از اصحاب خود فرمود:


خداوند متعال، هفت هزار سال پیش از آن که دنیا را بیافریند، من وعلیّ و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام -، را آفریده است.
یکی از اصحاب به نام معاذ بن جبل سؤ ال کرد: در این مدّت زمان طولانی کجا و در چه حالی بودید؟
حضرت فرمود: در پیشگاه عرش الهی، مشغول تسبیح و حمد وثنای خداوند سبحان بودیم.(۷۳) 
۲ - روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله بر گروهی از انصار که در یکی از خانه‌هایشان اجتماع کرده بودند، وارد شد و پس از سلام بر آن ها، فرمود: 

در چه حالتی هستید؟
پاسخ دادند: مؤ من هستیم، حضرت فرمود: آیا بر ادّعای خود دلیل و برهانی هم دارید؟
گفتند: بلی، در حال رفاه و نعمت، شکر و سپاس خدا گوییم و در حال سختی و مصیبت، صبور و شکیبا هستیم، و به آنچه از طرف خداوند به ما می‌رسد، راضی و خوشنود می‌باشیم.
حضرت فرمود: بلی، شما درست گفتید، ثابت قدم باشید.(۷۴) 
۳- امام علیّ صلوات اللّه علیه حکایت فرماید:

هنگامی که جنازه برادرم حمزه را آوردند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله به همسران خود دستور داد که برای خانواده اش طعام تهیّه کنند و برای ایشان بفرستند؛ چون آن ها مصیبت دیده اند و حوصله تهیّه غذا را ندارند.
همچنین دستور فرمود: در همین غذایی که برای صاحبان عزا می‌فرستید؛ شما نیز با آنان، هم غذا شوید.(۷۵) 
۴ -امام محمّد باقر علیه السلام فرمود:

روزی عمّار یاسر نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله حاضر شد و عرض کرد: یا رسول اللّه! من شب گذشته، جُنب شدم و چون آب برای غسل نداشتم، لباس‌های خود را در آوردم و سپس روی خاک ها افتادم و در خاک ها غلتیدم تا تمام بدنم خاک مال شود.
حضرت تبسمّی نمود واظهار داشت: این کار صحیح نبود و سپس کف دست‌های خود را بر زمین زد و کف دست راست خود را بر پشت دست چپ و نیز دست چپ را بر پشت دست راست کشید.
و بعد از آن با دو کف دست بر پیشانی خود مسح نمود و افزود: این چنین تیمّم کنید که خداوند دستور داده است.(۷۶)
۵- عبداللّه بن عبّاس حکایت کند:

روزی عدّه ای از فقراء و مساکین نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند و اظهار داشتند: یا رسول اللّه! ثروتمندان، همانند ما نماز و روزه انجام می‌دهند و نیز چون ثروت دارند صدقه می‌دهند و انفاق می‌کنند؛ ولی ما محروم هستیم و توان انجام این خیرات را نداریم.
حضرت رسول فرمود: هنگامی که سلام نماز را گفتید، ۳۳ مرتبه بگویید: سبحان اللّه، و ۳۳ مرتبه الحمد للّه، و ۳۴ مرتبه اللّه اکبر، وبعد از آن ۳۰ مرتبه لااله الاّ اللّه بگویید تا تمامی آنچه را که ثروتمندان انجام می‌دهند، شما هم ثواب آن را دریابید.(۷۷)

۷۳- علل الشّرایع: ص ۱۳۹، مدینة المعاجز: ج ۳، ص ۲۲۹، ح ۹.
۷۴- مستدرک الوسایل: ج ۲، ص ۴۲۱، ح ۱۰، دعائم الاسلام: ج ۱، ص ۲۲۳.
۷۵- دعائم الاسلام: ج ۱، ص ۲۳۹، مستدرک الوسایل: ج ۲، ص ۳۸۰.
۷۶- مستدرک الوسایل: ج ۲، ص ۵۳۶، ح ۲ و ۳.
۷۷- مستدرک الوسایل: ج ۵، ص ۳۹، ح ۵، جامع الا خبار: ص ۶۳.
 lbif kd,c