پر از غم و غصه

گفت:دین تو پر از غم و غصه است.

گفتم:من حقیقت تلخ و غم انگیز را به دروغ شیرین ترجیح می‌دهم.

گفت: به جای اینکه بر مظلوم گریه کنی اشکهایش را پاک کن.

گفتم: حسین علیه السلام مظلومی است که نیاز ندارد من اشک از چشمانش پاک کنم بلکه

من به اشک ریختن برای او نیاز دارم.

گفتم:تو با شاد شدن کسی که دوست داری شاد می‌شوی

گفت:بله

گفتم:با غمگین شدن کسی که دوست داری غمگین می‌شوی

گفت:بله

گفتم:پس چرا بر من خرده می‌گیریاگر حسین علیه السلام سزاوار دوست داشتن نیست پس چه کسی سزاوار دوست داشتن است.

وبلاگ آفتابگردان