پاسخ به سی و هفت شبهه ای که بر شیعیان وارد شده است از جمله: اعتقاد به دوازده امام علیهم السلام و اینکه به دستور نبی اکرم صلی الله علیه و آله هر امام