نشریه ندای اسلام وابسته به حوزه علمیه زاهدان مقاله ای چاپ نمود که در آن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را افسانه خوانده بود.این کتاب با نگرشی بر تاری