پاداش به قاتل!

 

عثمان پس از خلافت،عبیدالله بن عمر که سه نفر مسلمان بیگناه (هرمزان،جفینه و دختر ابولولو) را در عوض قاتل پدرش به قتل رسانده بود را آزاد کرد و به این هم اکتفا ننمود؛ بلکه برای آنکه وی را از چشم مردم مدینه که او را به خاطر این کار سرزنش کرده بودند و مستحق قصاص میدانستند دور نگه دارد، به او منزل و زمینی در کوفه بخشید که به آن ((کویفة ابن عمر؛ یعنی کوفه کوچولوی پسر عمر)) می‌گفتند.(۱)

آیا نحوه برخورد با قاتل این است که در قبال خونهای ناحقی که ریخته به او پاداش هم بدهند؟؟ایا سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هم اینگونه بود؟؟

_____________________

پی نوشت:

(١) یعقوبی، احمد، تاریخ، ج ۲، ص ۱۶۴؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ‍ ۶۱.