در جریان اختلافاتی که پس از رحلت پیامبر اتّفاق افتاد، طبق روایتی که از شخص خلیفه‌‌ی دوّم نیز روایت شده است:

«هیچ امّتی پس از پیامبرش با ھم اختلاف‌نکردند، مگراین‌که گروه باطل آن‌ها بر گروه حق پیروزشدند.» (۱) 

باید بدانیم کدام دسته پیروز آمد؟ و بدانیم چه بر اهل‌حق رفت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱ - ص ۱۸۳- الباب الثانی: فی الاعتصام بالکتاب و السنة: ۹۲۹ - ما اختلفت أمة بعد نبیها الا ظهر أهل باطلها علی أهل حقها (طس عن عمر)
تذکرة الحفاظ - الذهبی - ج ۱ - ص ۸۷: قال عطاء بن السایب عن الشعبی: ما اختلفت أمة بعد نبیها الا ظهر أهل باطلها علی أهل حقها
المعجم الأوسط - الطبرانی - ج ۷ - ص ۳۷۰: حدثنا محمد بن یعقوب ثنا إسحاق بن الضیف نا منصور بن أبی نویرة نا أبوبکر بن عیاش عن موسی بن عبیدة عن عبدالله بن دینار عن ابن‌عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما اختلفت أمة بعد نبیها إلا ظهر أهل باطلها علی أهل حقها.

 

/تحریریه سایت فطرت