ویژگی‌های مشابه بین وهابیت و یهود

 

دوستان عزیز. در این مقاله قصد داریم در مقام قیاس بعضی از وجوه مشابه بین وهابیه سلفیه و یهود را با تکیه بر مؤلفات ابن تیمیه البحرانی ارائه دهیم.

۱- ابن تیمیه شیخ سلفیه، گفته در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خاخام‌های یهودی نزد وی آمدند و مسأله تجسیم خداوند را به ایشان عرضه داشتند و پیامبر درستی سخنان آنها را تصدیق نمود! و این یکی از موارد مشابه بین یهود و وهابیت تجسیم خداوند تعالی است!

۲- تورات نزد ابن تیمیه صحیح است و برای (مسلمانان) حجت می‌باشد به جز این عبارت که"عزیر پسر خداست"، یهودیان نیز به صحّت تورات اعتقاد دارند و اینکه آن حجت برای تمام مردم است!

۳- ابن تیمیه با شجاعت تمام از یهود دفاع می‌کند و می‌گوید:"همه یهودیان معتقد نیستند که عزیر پسر خداست! » او با جدیت تمام تلاش کرد که اثبات کند که جنس بازی اشکال ندارد! و لذا بر قوم یهود واجب است که سپاسگزار ابن تیمیه باشند! چرا که آنان وارثان اویند!

۴- درنزد ابن تیمیه یهودیان اصلا اهل دروغ و تحریف نیستند، زیرا اگر چنین بود رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آنان را انکار می‌کرد! پس تمام سخنان بزرگانشان درست است جزء فنحاص بن عازورا یا دیگران فقط...

۵- آنچه در قرآن و احادیث آمده -بر حسب اعتقاد وهابیت- موافق و مطابق تورات است! روشن است که ابن تیمیه در عبارت «موافق و مطابق» اغراق نموده و انسان باهوش معنی آن را می‌فهمد.

۶- آنها به عقیده یهود در تجسیم خداوند معتقدند و معتقدند این به توافق بین سخنان دو پیامبر الهی (موسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)) و دو کتاب آسمانی (قرآن و تورات) دلالت دارد، و اگر غیر از این بود بین رسالت دو پیامبر انقطاع و گسیختگی به وجود می‌آمد...

۷- یهود و وهابیان هر دو معتقدند که پیامبران نیز مجسمه بوده اند!

۸- وهابیت، یهود را در تحریف تورات تبریه می‌کنند به این دلیل که امت یهود با این کثرت و عظمت که در مشرق و مغرب زمین منتشرند، چه غرضی دارند که دروغ بگویند، و این دروغ آشکار وهابیت در تعظیم یهود است که از نادرستی سخنان آنان حکایت دارد! برای درک بیشتر این مطلب قسمتی از کتاب ((درء تعارض العقل و النقل)) تألیف ابن تیمیه ص۸۸، را در ذیل می‌آوریم:

"معلوم است که همه یهودیان معتقد نیستند که عزیر پسر خداست و این سخن را فقط یک طایفه از آنان گفته اند کسانی مثل فنحاص بن عازورا و... و به طور کلّی معتقدان به آن عده کمی هستند. امّا صفاتی از خدا در تورات آمده که مخالفان آنها را تشبیه و تجسیم می‌دانند، بلکه اینطور نیست؛ چرا که آن صفات در اثبات مکان برای خدا و تکلّم او با صدای خودش است و اینکه خدا آدم را به صورت خود خلق نمود و امثال این امور، اگر چیزهایی که یهود می‌گویند دروغ باشد مسلماً پیامبر آنها را انکار می‌کرد و مسأله آن را بیان می‌نمود! و از طرف دیگر بیان قرآن موافق چیزی است که در تورات آمده است! قبلاً هم گفتیم که همه اینها ضرورتاً به پیروی موسی از محمد و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) از اهل کتاب منجر نمی‌شود و این بر صدق قول دو پیامبر و دو کتاب عظیم آنان دلالت دارد!"

 

 


منبع: شبکه انصار

ترجمه: سلام شیعه

 منبع: سایت سلام شیعه